Gestaltningsförslag i Vadstena

Vadstena kommun bjöd 2019 in till tävling i syfte att få fram ett vackert och nyskapande gestaltningsförslag för Rådhustorget och Apotekstomten. Tävlingen är avslutad och vinnaren presenteras här.

Visionen är ett Rådhustorg som genom sin gestaltning är välkomnande och inbjudande för alla Vadstenabor och besökare. Fyra förslag inkom till tävlingen.

Vinnarförslag

Karavan Landskapsarkitekter vann med sitt förslag PREMIÄR.

Ur juryns bedömning:

Förslaget syftar till att skapa tre tydliga tematiska rum utifrån en teatermetafor med en foajé, en salong samt en loge. De tre olika och tydliga karaktärerna ger förslaget styrka. Förslaget har en logik och arbetar genom de nya tilläggen med tydliga riktningar, vilket på ett subtilt sätt förstärker torgets något koniska form. Torg och park har utvecklats med ett elegant och kontrasterande formspråk. Apotekstomten med sin organiska form som ställs mot torgets mer strama linjer, som framhäver den medeltida stadsplanens skevhet och som kilar in sig i det medeltida stadsplanemönstret. Apotekstomtens föreslagna utformning bedöms ge goda förutsättningar att kunna ta hand om platsens topografi samt nivåskillnader.

Övriga förslagsställare:

  • Trådar väver fält – Madnaworks
  • Här och nu – AJ landskap
  • Väva – White arkitekter

Jury

  • Lars Öhman, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Vadstena kommun
  • Mathias Hult SAR/MSA, Stadsarkitekt Vadstena kommun
  • Claes Westling 1:e arkivarie fil. dr. Kulturhistoriskt sakkunnig
  • Ylva Bengtsson Arkitekt SAR/MSA, Planarkitekt Linköpings kommun
  • Ann-Marie Bäckström Sakkunnig drift och anläggning, Motala kommun
  • Carola Wingren LAR/Professor PhD, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Jonas Berglund LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter