Gestalta Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) anordnar tillsammans med Atrium Ljungberg och Stockholms stad en inbjuden projekttävling om att gestalta en ny byggnad för SKH. Tävlingen sker i samarbete med Sveriges arkitekter.

Stockholms konstnärliga högskola anordnar en inbjuden projekttävling om att gestalta en ny byggnad för deras verksamhet.

Sju team utvalda

Urvalsprocessen är nu genomförd och har resulterat i att sju team har valts ut och bjudits in att delta i tävlingen.

Bakgrunden till projekttävlingen är högskolans planer på att samlokalisera verksamheten i en ny byggnad i Slakthusområdet i Stockholm. SKH har därför nyligen tecknat ett samarbetsavtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Samarbetsavtalet är villkorat av ett beslut om markanvisning samt planstart för en detaljplan, som Stockholms stad väntas fatta under våren.

Projekttävling i två steg

Tävlingen genomförs som en inbjuden projekttävling i två steg. Efter prekvalificeringsprocessen bjuds fem till sju deltagare in att delta. I juni startar deltävling ett. Det första steget är fokuserat på stadsbyggnad och övergripande programfrågor. Bland bidragen från den första deltävlingen väljer sedan juryn ut två till tre, som går vidare till tävlingens andra steg.

Syfte

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram förslag till en ny byggnad för Stockholms konstnärliga högskola. De är den upphandlande myndigheten för projekttävlingen och har för avsikt att teckna avtal med vinnande arkitekter om fortsatt uppdrag.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att gestalta en ny byggnad för SKH i Slakthusområdet i Stockholm där hänsyn tas till områdets skala, karaktär, historiskt djup och målbilden om ett levande stadsliv. Tävlingsområdet ligger i i gränslandet mellan Slakthusområdets labyrintiska, variationsrika struktur och det storskaliga Globenområdet med Tele2 Arena som närmaste granne.

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury som består av medlemmar från SKH, Atrium Ljungberg och Stockholms stad samt två ledamöter utsedda av Sveriges arkitekter. Juryns beslut tillkännages i februari 2022.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska eller engelska senast den 10 maj 2021 och vara arrangören tillhanda i TendSign.

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning som erhålls på www.tendsign.com. Det är viktigt att intressenter skapar ett konto för att hålla sig uppdaterad på förtydliganden samt frågor och svar rörande upphandlingen.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Viktiga datum

  • April – inbjudan publiceras
  • Juni – tävlingen startar
  • September – inlämning steg ett
  • December – inlämning steg två
  • Januari/februari 2022 – vinnaren utses