Vinnare
Tävling

Gestaltning av Stockholms konstnärliga högskola är avgjord

Publicerad: 2022-03-08

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) anordnade tillsammans med Atrium Ljungberg och Stockholms stad en inbjuden projekttävling om att gestalta en ny byggnad för SKH. Tävlingen skedde i samarbete med Sveriges arkitekter. Tävlingen är avgjord och vinnare utsedd.

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valdes ut att delta i det första steget. Efter avslutad bedömning i steg ett beslöt juryn att förslagen Att se och bli sedd, Scenkonstfabriken (som kallades Scenkonsthallen i steg två) och Tältet skulle gå vidare till tävlingens andra steg.

Vinnare

Att se och bli sedd

3XN arkitekter

Det vinnande förslaget “Att se och bli sedd” av 3XN arkitekter.

Att se och bli sedd är ett pragmatiskt och platsanpassat förslag där arkitekturen formas efter och speglar funktionen. Med ett lätt, lekfullt och tillåtande tilltal infogas den stora volymen med följsamhet och samtidigt karaktär in i Slakthusområdet.

Ur juryns motivering

Delad andraplats

Tältet

OMA, Link arkitektur

Förslaget Tältet på delad andra plats. Av OMA och Link arkitektur.

Ett förslag där verksamhetens funktioner samlas under en tältduk. Genom en reva i duken bjuds det offentliga rummet in i byggnaden där gränserna mellan olika funktioner är flytande. 

Ur juryns motivering

Delad andraplats

Scenkonsthallen

Bjarke Ingels Group

Förslaget Scenkonsthallen på delad andra plats. Av Bjarke Ingels Group.

Scenkonsthallen är ett kraftfullt och konsekvent förslag. En byggnad som tycks ha deformerats av platsen, till en skulptural form som vrider sig uppåt från parallellogram till rektangel. Vridningen skapar kvaliteter relaterat till väderstreck och funktioner i det offentliga rummet.

Ur juryns motivering

Vinnare