Gaturummet – Oyster studenttävling 2021

Är du student på någon av Sveriges arkitektutbildningar? Då är du välkommen att delta i idétävlingen Gaturummet!

Många människor upplever idag ofrivillig ensamhet. Detta har blivit ett problem i framför allt större städer. Under pandemin har många arbetat och studerat hemifrån vilket tillsammans med den sociala distanseringen lett till att ensamheten blivit mer påtaglig.

Idétävlingen Oyster 2021 vill utforska hur gaturummet kan utvecklas till att bli en socialt funktionell och inkluderande mötesplats för att motverka ensamhet och bidra till en ökad folkhälsa.

Välkommen att tävla!

Tävlingen arrangeras i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2021. Tävlingsarrangörer är Frida Westberg Ekerljung och Maria Almqvist, landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och representanter för Oyster 2021, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Jury

  • Ella Rydmark, landskapsarkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Emma Wirén, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret Stockholm stad
  • Oskar Henriksson, psykolog och föreläsare, Psykologfabriken
  • Erik Wärnberg, landskapsarkitekt, Liljewall arkitekter, utsedd av Oyster
  • Anders Wahlberg, regissör och författare, fil. kand. i konst- och arkitekturhistoria

Pris

Första pris om 25 000 kronor, andra pris om 10 000 kr och tredje pris om 5 000 kr. Vinnarna presenteras på Sveriges Arkitekters kanaler den 3 december. Vinnarna kommer även att presenteras på Oysterseminariet hösten 2022. Första-, andra- och tredjepristagarna deltar kostnadsfritt på seminariet.

Lämna in ditt förslag

Du mejlar in ditt tävlingsförslag på oystertavling2021@gmail.com. Sista inlämningsdag var den 30 september.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Gaturummet – se alla förslag

Gaturummet – se alla förslag

TävlingGaturummet – Oyster studenttävling 2021 är avgjord
Här är de förslagen som kom in till Gaturummet – Oysters studenttävling 2021.