Vinnare
Tävling

Gaturummet – Oyster studenttävling 2021 är avgjord

Publicerad: 2021-12-03

Förslaget, Sandrew filmstråk är vinnaren av Oysters studenttävling 2021. Tävlingen grundar sig i begreppet ensamhet och tar avstamp i städernas utmaning att skapa mötesplatser som är inkluderande, hållbara och funktionella för alla året om.

Vinnaren vill med sitt bidrag utveckla en del av Åsögatan i Stockholm genom att skapa en kulturnod där film blir ett sällskap för de ensamma och en tillflykt i vardagen.

Här ges möjlighet för spontana och planerade besök av såväl enskilda individer som större sällskap.

Första pris

SANDREWS FILMSTRÅK av Elise Cervin, Arkitekturskolan KTH

Andra pris

SAKTA VI GÅ av Molly Myrsten och Adam Sävhage, Arkitekthögskolan Umeå Universitet (UMA)

Tredje pris

LÅNGBORDSGATAN av Nilas Lätt och Johan Hultman, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

Jury

  • Ella Rydmark, landskapsarkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Emma Wirén, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret Stockholm stad
  • Oskar Henriksson, psykolog och föreläsare, Psykologfabriken
  • Erik Wärnberg, landskapsarkitekt, Liljewall arkitekter, utsedd av Oyster
  • Anders Wahlgren, regissör och författare, fil. kand. i konst- och arkitekturhistoria

Inkomna förslag till idétävlingen är väl kommunicerade och visar på en stor variation i hur gaturummet kan utvecklas till en hållbar mötesplats året om.

Vinnare