Parallella uppdrag i Borås

Pulsen Fastigheter bjöd in till parallella uppdrag för utveckling av ett flertal kvarter i centrala Borås. Steg 1 är nu avslutat och fyra arkitektkontor har valts ut till nästa steg – att ta fram en gemensam detaljplan för hela området.

Borås Stad ska tillsammans med Pulsen Fastigheter ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Blåklinten 1, Norsen 8 och kvarteret Astern. De parallella uppdragen innebär att ta fram en eller flera utformningar av området som ska utgöra underlag till den nya detaljplanen.

Steg 1 bestod av inbjudan till prekvalificering genom intervjuer inför parallella uppdrag för utveckling av området. Steg 2 består av genomförande av de parallella uppdragen för fyra utvalda arkitektkontor.

De utvalda kontoren är:

 • Wingårdhs
 • KUB, 02 Landskap och AL Studio
 • Malmström Edström
 • Erséus och Mareld

Syftet med det parallella uppdraget

 • Genom en bred och genomgående belysning av området och dess förutsättningar få fram högkvalitativa och innovativa strukturplaneförslag till hur området kan utvecklas.
 • Resultatet av det parallella uppdraget ska kunna ligga till grund för detaljplaneläggning och den fortsatta planprocessen för framtagande av förslag till samrådshandling.

Tidplan

 • Gemensamt startmöte 2021-09-15
 • Delredovisning 1 2021-10-20
 • Delredovisning 2 2021-11-17
 • Slutredovisning 2021-12-15
 • Bedömningsgruppens beslut, preliminärt, jan/feb 2022

De parallella uppdragen sker i samarbete sker med Sveriges Arkitekter och Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad.