Arkitektteam valt för att utveckla Pulsenområdet

Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Flera intressanta förslag kom in, inte minst om hur Viskans park och det digitala distriktet kan komma att se ut i framtidens Borås.

Team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarc har blivit utvalda att jobba vidare med detaljplanen för Pulsenområdet i Borås.

Malmström Edström, Sydväst och Linnarc

KUB, 02Landskap, AL Studio och FOG

Erséus arkitekter och Mareld landskapsarkitekter

Wingårdhs