Tävling om Framtidens Bjärred avgjord!

Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i kommunen. Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Under perioden 3 maj–13 september pågick tävlingen som resulterade i totalt 61 bidrag varav 60 godkändes för bedömning.

Vinnarförslag

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Bjärreds vångar till vinnare i tävlingen om utformning av en ny stadsdel i Lomma kommun och rekommenderar förslaget till genomförande. Förslagsställare till det vinnande förslaget är Arkitema Architects. Sammanfattningsvis bedömer juryn att Bjärreds vångar redovisar ett tydligt och övertygande grepp som till största delen landar helt rätt på platsen. Greppet har känsligt översatts till ett vackert och samtidigt robust förslag som bedöms tåla både etappindelning och fortsatt process inom ramen för detaljplanering.

Ur motiveringen: “Med ett inkännande och skickligt grepp, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra, kompletterar Bjärreds vångar den befintliga strukturen på ett sätt som upplevs vara både självklart på platsen och ha potential att skapa nya värden för området i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna rummen från norr till söder samman med ett tilltalande grönt stråk.”

Övriga pristagare

Delat 2:a pris à 200 000 SEK vardera går till Tun av Kjellgren Kaminsky Architecture och Mareld Landskapsarkitekter och Den gröna skärgården av Loerakker Olsson Architects.

Vidare utdelas en prissumma på 25 000 SEK till fyra hedersomnämnda förslag: En sammanbindning av stad och land av Draw by Reseke Andersen IVS, Ett Ölandskap av DSA Ark Studio, Gårdarna av Jonas Tjäder och Bjärred är så kollektivt av Edit/Atelier.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har utsetts av en jury bestående av nio personer:

  • Robert Wenglén, KSAU ordförande kommunstyrelsen, juryns ordförande
  • Anders Berngarn, tidigare ordförande i kommunstyrelsen
  • Christian Idström, KSAU-ledamot
  • Remco Andersson, KSAU-ledamot
  • Lisa Bäck, KSAU-ledamot
  • Lovisa Liljenberg, stadsarkitekt och planeringschef, Lomma kommun
  • Linnea Qvarnström, planarkitekt, Lomma kommun
  • Åsa von Malortie, arkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Jens Arnfred, arkitekt MAA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Processledare och jurysekreterare: Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter
Projektledare för tävlingen: Linnea Qvarnström, planeringsarkitekt FPR/MSA, Lomma kommun
Tävlingsfunktionär: Marie Palmkvist, upphandlingsstrateg Lomma kommun

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
61 inlämnade förslag till tävlingen Framtidens Bjärred

61 inlämnade förslag till tävlingen Framtidens Bjärred

TävlingAllmän tävling om Framtidens Bjärred
Allmän projekttävling om utformning av Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun. Syftet med tävlingen är att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete.