61 inlämnade förslag till tävlingen Framtidens Bjärred

Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i kommunen. Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Under perioden 3 maj – 13 september pågick tävlingen som resulterade i totalt 61 bidrag. Ta del av förslagen i sin helhet här nedan!

Vad händer nu?

En jury bestående av tjänstemän och politiker från Lomma kommun samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter kommer att bedöma tävlingsförslagen under oktober–december. Vinnaren förväntas vara utsedd innan årets slut.

När tävlingen är avgjord kommer det vinnande tävlingsförslaget att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att planera den framtida stadsdelen.

Se alla bidrag

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Tävling om Framtidens Bjärred avgjord!

Tävling om Framtidens Bjärred avgjord!

TävlingAllmän tävling om Framtidens Bjärred
Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av Framtidens Bjärred – en...