Define/Refine

Vad är en arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext? Hur kan den vara förankrad och ändå varierad och sökande, respektera historik och kontext och samtidigt vara utgångspunkt för innovation och ett uttryck för sin samtid

Utställningen Define/Refine – Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World lyfter diskussionen om arkitekturens roll för en regions identitet och karaktär. Den tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism, ett begrepp som i utställningen har tolkats och fördjupats. Kritisk Regionalism är ett förhållningssätt snarare än en stil, ett förhållningssätt som i arkitekturen söker förena lokal kultur med global civilisation. En platsanpassad arkitektur som exempelvis bejakar hur man bygger smart i ett visst klimat, tar hänsyn till befintligt socialt liv, och som använder sig av lokala material och byggnadstekniker

De fem inbjudna teamen ledda av arkitekter lyfte fram varsitt scenario för en framtida arkitektur som är förankrad i sin region och plats. Fem scenarier som varken visar på heltäckande lösningar eller svar, utan ska ses som en startpunkt för ett fortsatt samtal om arkitektur, landskap och stadsbyggnad i denna del av världen.

I en tid präglad av globalisering och internationalisering med urbanisering och storskalig stadsutveckling pågående i många delar av världen, finns det behov av att diskutera arkitektur som en del av platsens och regionens karaktär och själ. Att stärka regioners särart är förenligt med, och önskvärt i, en global och mer hållbar värld.

Team från: Arkitektbolaget, Barup&Edström, Dis/Order, Erik Giudice, Esencial, Gunilla Svensson, LiaGhilardi, Pernilla Norrman Keramikverkstad, SchaumanNordgren, Smart Housing Småland, Tengbom.

Curator: Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA. Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center.

Utställningsproduktion: Form/Design Center.
Utställningsarkitekt: Karin Sundberg arkitektur.
Grafisk form: Andréason & Leibel.