Verksamhetsrevisorer

Beslutade av Sveriges Arkitekters stämma 2022.

Verksamhetsrevisorerna är medlemmarnas och stämmans ögon och öron in i verksamheten. Deras uppdrag handlar i huvudsak om att ha insyn i verksamheten och om styrelsen följer och gör sitt bästa att leva upp till verksamhetsprogrammet och andra beslut som stämman har tagit. Verksamhetsrevisorerna lämnar en skriftlig rapport till stämman som också föredras muntligt under mötet.

Verksamhetsrevisorerna är:

Katarina Kempe och Mårten Setterblad.