Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Akademin för landskapsarkitektur har under året framtidsspanat och skrivit debattartiklar, samverkat med IFLA och tidskriften Landskab och utsett juryledamöter till landskapsprisjuryn. Under våren 2020 har alla möten skett digitalt.

Landskapsakademins Maria Kylin och Ann-Sofi Högborg framtidsspanar under Arkitekturdagarna i Malmö 2019.

Särskilda satsningar

Publicering av LandskapsarkitekturNU

Landskapsarkitekturen får en allt större betydelse i vårt samhälle och i vår omvärld. Samtidigt är det svårt för en intresserad allmänhet och även bland landskapsarkitekter att ta del av detta växande ämnesområde. En stor satsning gjordes 2016 då Sveriges arkitekter genom Akademin för landskapsarkitektur och Arkitekturs förlag gav ut publikationen LandskapNu som redovisade cirka 50 projekt av aktuella svenska landskapsprojekt.

Akademin anser att det är dags för en uppföljning till landskapNU. Akademin har därför påbörjat arbetet med att ta fram en uppföljare till den tidigare publikationen, i form av en öppen hemsida där landskapsprojekt fortlöpande kan publiceras. Det insamlade materialet kan i nästa skede utgöra basen till ny publikation ”LandskapNu 2.0” som skulle kunna ges ut samtidigt som Sverige och Kenya arrangerar IFLA World Congress 2023.

Opinionsbildning

Akademin framtidsspanade

Landskapsakademin bjöd på en framtidsspaning under Arkitekturdagarna i Malmö i början av september 2019. Akademin lyfte fram förtätningen och kampen om landskapet, den medborgardrivna stadsutvecklingen och hur yrket kan se ut i framtiden.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Se spaningen (startar vid minut 50:00)

Debatt i SvD

Akademin för landskapsarkitektur fick slutrepliken med rubriken ”Mest svammel om barn i täta städer” i den debatt som initierades av artikeln ”Växande städer måste ge utrymme för barnen” som publicerades i Svenska Dagbladet den 10/10 2019 med uppföljaren ”Täta städer är framtiden” 2019-10-10. Läs akademins slutreplik.

Återkommande uppdrag

Jury till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur

Akademin för landskapsarkitektur har under året utsett juryledamöter till juryn till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Landskapsakademin har även utvärderat kriterier och jurysammansättning. En översyn av stadgarnas för priset har gjorts och nya instruktioner till juryn har tagits fram. Instruktionerna är ett levande dokument, föränderligt år från år i syfte att följa kårens aktuella frågeställningar och utmaningar.

Representera internationellt

IFLA–representant

International Federation of Landscape Architects (IFLA) arrangerades i Oslo den 18:e till 20:e september.

Representanter från akademin deltog på världskongressen och planerade även den så kallade Nordic break-out session på mötet. Temat för kongressen var Common Grounds, med hänvisning till de gemensamma offentliga rum som landskapsarkitekter arbetar med.

En representant från akademin representerade även Sverige på IFLA’s general assembly i Turkiet i november 2019.

IFLA World Congress i Stockholm – Nairobi

Akademin har under året deltagit i arbetet med att planera IFLA World Congress 2021, som på grund av coronaviruset troligen kommer att skjutas fram till 2023. Den förändrade tidplanen ger dock möjligheter att hinna skapa ett närmare samarbete med Kenya och nå ut bredare i samhället under parollen Emergent Interaction. Spännande initiativ har redan inletts med gemensam kommunikationsstrategi, nya programidéer, samarbete mellan universitet och dokumentation av Kenyansk landskapsarkitektur. De kenyanska landskapsarkitekterna representeras av en nationell organisation som vuxit till cirka 38 engagerade medlemmar. Fyra

Kenyanska landskapsarkitekter kom till Stockholm i November 2019 för att planera och delta på Oyster där även en informationsfilm spelades in. Finansiering har beviljats från Union to Union och Svenska Institutet.

Jurymedlem i Latvian Landscape Architecture Award 2019

Under fyra dagar i september 2019 deltog Landskapsakademins ordförande Göran Lindberg som medlem i den internationella juryn för bedömningen av inlämnade förslag till Latvian Landscape Architecture Award 2019. Priset är helt nyinstiftat och delades ut för första gången. I anslutning till juryarbetet arrangerades möten med lettiska politiker och tjänstemän, seminarier, föreläsningar och slutligen en festlig och högtidlig prisutdelning.

Verka som kompetensstöd

Tidskriften Landskab

Akademin för landskapsarkitektur har gett landskapsarkitekten Sabina Richter i uppdrag att representera Sverige i redaktionskommittén för den nordiska tidskriften Landskab. Tidskriften har fokus på landskap och speglar vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.

Kommitténs uppdrag är att komma med uppslag på teman, artiklar och illustrationer till tidskriften. Inför redaktionsmöten har Sabina avstämning med akademin för uppslag, idéer och projekt som representerar den svenska landskapsarkitekturen.

Juryarbete Form Design center

Maria Kylin från Landskapsakademin har deltagit i juryarbetet för utställningen Define – Refine på Form Design Center i Malmö. Utställningen börjar i augusti 2020.

ArkDes

ArkDes har uppmärksammat urbana ekosystemtjänster genom ängsinstallationen ”Infield” av den internationellt erkända konstnären Linda Tegg. Installationen är placerad framför moderna museet till slutet av september. I samband med invigningen av installationen planerades en konferens Den blomstertid nu kommer. Akademin var djupt involverade i planeringen av konferensen tillsammans med ArkDes, Stockholms Stad, Boverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Tankesmedjan Movium och föreningen C/O City. På grund av Corona blev konferensen inställd.

Tidskriften Utemiljö

Akademin har bidragit med sitt nyhetsbrev till tidskriften Utemiljös temanummer riktad till landskapsarkitekter. Temanumret återkommer en gång per år.

Restorativ arbetsplats

En representant från akademin deltar i referensgruppen för Vinnovaprojektet ”Restorativ arbetsplats” som drivs på SLU.

Alumnverksamheten på Alnarp

Akademin har en branchrepresentant i referensgruppen för Alumnverksamheten på Alnarp.

Bidra med underlag till Sveriges Arkitekters digitala kanaler

Forum Landskap på Facebook

Akademin för Landskapsarkitektur finns på Facebook i gruppen ”Forum Landskap”. Där har under året publicerats löpande information, artiklar och events relaterade till landskapsarkitektur. Sidan har1 352 följare.