Arkitekturdagarna i Malmö - Sveriges Arkitekter
Arkitekturdagar i Malmö. Foto: Marina Jackler.

Välbesökta Arkitekturdagar i Malmö i september varje år. Foto: Marina Jackler.

Arkitekturdagarna, ARKDGR, samlar årligen arkitekter i södra Sverige till ett två dagars event på Form/Design Center i Malmö. Evenemanget är även tillgängligt nationellt genom att det live streamas via Sveriges Arkitekters webb.

Mingel, föreläsningar, debatt och diskussion präglar dagarna vars övergripande tema är att lyfta fram arkitektur och arkitektrollen på ett sätt som är framtidsinriktat och diskuterande.

Dagarna genomförs i samarbete med olika organisationer; antingen genom att dessa står värdar för en timmes innehåll, alternativt som sponsorer. Sponsorer får möjlighet att visa upp sig och sina produkter på plats samt att synas i marknadsföringen av Arkitekturdagarna.