VERKSAMHET ANDRA HALVÅRET 2022

Akademin för Landskapsarkitektur – hösten 2022

Akademins arbete har fortgått i arbetsgrupper under hösten 2023. Vi har haft två möten i Akademin där vi bland annat har pratat om återbruk och cirkulärt tänkande i anläggningsprojekt.

Vägen framåt – Sveriges Arkitekters Hållbarhetsseminarium

Den 25 augusti gick Sveriges Arkitekters hållbarhetsseminarium av stapeln på Färgfabriken i Stockholm. Det blev en inspirerande dag med föreläsningar, reflektioner och projekt med fokus på hur vi som arkitekter av olika slag – hus-, landskaps-, inrednings- och planeringsarkitekter kan och måste arbeta för att minska klimatpåverkan. Seminariet visade på att en omställning av samhället med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser inte bara är nödvändig, utan också möjlig. Vi måste lära oss att i lägre utsträckning bygga nytt och i betydligt större utsträckning bygga om och ta tillvara det som finns. Vi måste göra plats för träd och grönytor, detta har både lägre utsläpp än hårdgjorda ytor och fungerar som kolsänka i stadsväven.

Akademin för landskapsarkitektur medverkade i framtagandet av programmet av dagen och ser fram emot ett nästa seminarium som skulle kunna lyfta en annan stor hållbarhetsfråga nämligen förlusten av biologisk mångfald och hur vi kan bromsa den.

Landskapsarkitektur och cirkulärt byggande

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur har sökt goda exempel på projekt där ett cirkulärt tänkande har präglat hela eller delar av processen och/eller resultatet. Intentionen är att samla ett urval av dessa projekt och presentera de i samband med IFLA-konferensen som hålls i Stockholm och Nairobi i september 2023.

Landskapsarkitekturen utgår i grunden från ett cirkulärt perspektiv där professionen har en position att bidra till en långsiktig hållbar omställning genom vår unika ekologiska lins. Däremot verkar landskapsarkitekterna samtidigt i en verklighet där material och utrustning inte sällan beställs utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan hänsyn till hållbar resurshantering eller påverkan på klimat. Genom att samla goda exempel hoppas vi kunna initiera en bredare diskussion som syftar till att påverka synen på hållbarhet och resurshushållande inom hela bygg- och anläggningsbranschen. Du hittar mer information på projektets webbplats.

Internationella frågor

IFLA Europe General Assembly

IFLA Europe, som är den regionala organisationen inom IFLA, höll i oktober sitt årliga General Assembly. I år anlände alla Europas delegater till Helsingfors under temat Bold and Beauty. Under mötet diskuterades bland annat professionens erkännande, och alla europeiska länder har nu ombetts att komma med synpunkter kring ett “Common Training Framework”. Det är en standard för professionen som beskriver kunskap och kompetens vars syfte bland annat är att öka den fria rörligheten mellan de europeiska länderna samt att stärka professionen i de länder där landskapsarkitektyrket är lika etablerat.

Re-considering Nature

I år presenterades även IFLA Europe Exhibition som hålls vart tredje år. Temat var Reconsidering Nature och Sverige bidrog med tre fina projekt: Lindängelund (Sydväst Arkitektur och Landskap), Årstabergsparken (Nyréns Arkitektkontor) och Landskapslaboratoriet i Alnarp (SLU). Alla samlade projekt kan läsas här och utställningen kommer nu att resa genom Europa under de kommande åren.

Energilandskap

Under september möttes även representanter från de nordiska länderna inom IFLA för att diskutera aktuella frågor som berör professionen. Ett resultat av mötet är en deklaration med 10 dogmer för framtidens solkraft som nu har skickats ut till våra politiker. Läs mer om deklarationen.

IFLA World Congress 2023

Ni har väl inte missat att Sverige tillsammans med Kenya ordnar IFLA World Congress 2023?! Kongressen går av stapeln parallellt i Stockholm och Nairobi i slutet av september. I januari kan man äntligen börja registrera sig till eventet, så varför vänta? För den som registrerar sig tidigt finns ett Early bird pris, och vill man som företag köpa många biljetter finns det fler rabatter att hämta. I januari lanseras även den internationella studenttävlingen, samt vårt ”call for abstracts and projects” som är din möjlighet att bidra till programmets innehåll och få chansen att hålla en presentation eller workshop under kongressens parallella sessioner.
Läs mer på www.ifla2023.com samt följ ifla2023 på instagram och facebook för att hålla dig uppdaterad.

Partner IFLA WC 2023

Är ni intresserade av att bli partner till världskongressen 2023? Ditt kontor har möjlighet att gå in som aktivitetspartner där ni blir del av kongressen och vårt internationella nätverk. Som partner deltar ni i ett unikt tillfälle där ni får både internationell publicitet, ökad kompetensutveckling och möjlighet till samarbete med kollegor i branschen, både nationellt och internationellt. För mer info kontakta johanna.good@arkitekt.se

Landskap NU

Ulf Lundin
Ett av projekten i Landskap NU – Husbys gräns mot Järvafältet i Stockholm. LAND Arkitektur. Foto: Ulf Lundin.

Landskap NU är en kommande digital plattform och publikation om nutida svensk landskapsarkitektur.

Insamlingen av intressanta projekt är avslutat och nu är arbetet i full gång med publikationen LandskapNU som ska vara färdig till IFLA 2023 World congress i september. Redaktionen består av Sofi Unnnersjö, Linus Fredriksson, Emilia Molin, Christiaan Smits, Göran Lindberg och som extra kraft och stöd i projektet så är Dan Hallemar och Arkitektur förlag också involverade i arbetet. Arbetet under våren kommer att vara intensivt i arbetsgruppen med stor koncentration på att samla in kompletterande projektmaterial och texter samt slutligen få till en attraktiv och spännade skrift om nutida svensk landskapsarkitektur.

På webbplatsen Landskapnu.se är cirka 150 projekt upplagda.

Oyster 2022

Oyster 2022 ägde rum den 2 december på Färgfabriken i Stockholm. Seminariet gick detta år under temat More or Less och bjöd oss på en dag fylld av inspirerande föreläsningar om landskapsarkitektur och stadsplanering.

Darius Reznek från det holländska kontoret Kares en Brands visade oss alternativa planeringsprocesser för återbrukade stadsstrukturer. Leonora Ditzler från Wageningen University visade alternativa metoder och visioner för jordbrukslandskap. Becky Cove från London-baserade Jason Bruges Studio visade på de positiva ekonomiska och sociala effekterna av offentlig konst. Goh Yu Han och Chang Huai-Yan från designstudion Salad Dressing i Singapore visade oss hur de arbetar med att skapa landskap för icke-männinskor. Det polska kontoret Centrala visade oss hur det polska landskapet och språkets mångfald av begrepp för regn, dagsljus och säsonger kan visualiseras som arkitektoniska grepp.

Allt som allt en tankeväckande dag tillsammans med trevliga branschkollegor!

Samarbete med tidningen Landskab

Den nordiska tidskriften Landskab ges ut av Danska Landskapsarkitektförbundet i samarbete med Akademisk Arkitektförening i Danmark. Redaktionsarbetet är stationerat i Köpenhamn och det redaktionella språket är danska. Tidskriften har fokus på landskap och speglar vad som sker inom den nordiska landskapsarkitekturen.
I redaktionskommittén finns en representant från respektive nordiskt land. Kommitténs uppdrag är att komma med uppslag på teman, artiklar och illustrationer med mera till tidskriften.

Har du tips eller idéer på något som skulle vara intressant att publicera i tidskriften så kontakta mycket gärna landskap@arkitekt.se.

Samarbete med tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö planerar 2 nummer per år på temat ”Landskapsarkitektur”. De är tillgängliga för oss. Läs bland annat om olika typer av regnbäddar eller smarta dagvattenlösningar i Danmark.

Kontakt

Du kan nå oss via mejl till landskap@arkitekt.se

I Facebookgruppen Forum Landskap postas löpande information, artiklar, händelser av intresse för vår yrkeskår.

Ytterligare information om oss finns i instruktionen.