Nordisk Djungel. Arkitektkontor: Edge of Landscape. Foto: Jonas Jiborn.

Föreslå projekt till Landskap NU

Vi har samlat in bra projekt av hög dignitet som har publicerats här på arkitekt.se. Syftet har varit att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom nutida svensk landskapsarkitektur. Sista dag att skicka in projekt var den 15 oktober 2022.

De insamlade projekten kommer att utgöra basen för en ny publikation “Landskap NU 2.0” som planeras att ges ut år 2023. Samma år kommer Sverige och Kenya gemensamt att arrangera IFLA World Congress.

Vi välkomnar därför ditt bidrag, egna projekt eller med tips om andras.

Gör så här

För att göra de visade projekten lätt tillgängliga och för att vara redaktionellt rimliga att hantera, behöver vi att alla projekt levereras i samma mall. Det gör genom att fylla formuläret nedan. Den information vi behöver är:

  • Beskrivande text på max 1 000 tecken.
  • Färglagd illustrativ ritning i plan över projektet i sin helhet.
  • Max fem foton som visar nuvarande utseende. Om projektet ännu inte är byggt – skicka in beskrivande perspektiv, fotomontage eller liknande.

Sista dag att skicka in bidrag har passerat.

OBS! Har du koll på upphovsrätten?

Ni som arkitektkontor ansvarar helt för att ni har full rättighet att använda de bilder ni skickar in. Ni ansvarar dessutom för att ni även äger full rätt att vidare ge Sveriges Arkitekter rätten att publicera bilderna på arkitekt.se. Det är alltså viktigt att ni stämmer av med fotografen om friköpta bilder, så att hen är medveten om Sveriges Arkitekters användning av dessa. Om Sveriges Arkitekter får ett krav från fotografen kommer kravet att vidarebefordras till det ansvariga arkitektkontoret.