Nordisk Djungel. Arkitektkontor: Edge of Landscape. Foto: Jonas Jiborn.

Föreslå projekt till Landskap NU

Vi har samlat in bra projekt av hög dignitet som har publicerats här på arkitekt.se. Syftet har varit att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom nutida svensk landskapsarkitektur. Sista dag att skicka in projekt var den 15 oktober 2022.

De insamlade projekten utgjorde basen för en publikationen “Landskap NU 2.0” som gavs ut år 2023. Samma år som Sverige och Kenya gemensamt arrangerade IFLA World Congress.

Landskap NU – 2 finns nu att köpa på arkitektur.se.