Foto: Robin Hayes.

Om projektet Landskap NU

Vi lever i en tid då landskapsarkitekturen har en allt större och växande betydelse i vår samhällsplanering. Trots detta faktum är det svårt för vår yrkeskår, liksom för en intresserad allmänhet, att kunna ta del av detta vårt ständigt växande ämnesområde. Det finns få forum, tidskrifter och böcker att söka i.

Landskap NU – 2 finns nu att köpa på arkitektur.se.

Med detta perspektiv ser vi ett stort behov av att tydligt både presentera samtida svensk landskapsarkitektur och därigenom också skapa en levande diskussion kring den.

Akademin för Landskapsarkitektur arbetar engagerat och målmedvetet för att synliggöra och bygga en stark och utåtriktad kultur kring god landskapsarkitektur. Som ett led i detta arbete tar nu akademin initiativet till att samla in svenska landskapsprojekt av högt intressevärde. Dessa kommer kontinuerligt att publiceras här på arkitekt.se.

En stor satsning i samma syfte gjordes 2016, då Sveriges Arkitekter genom Akademin för Landskapsarkitektur och Arkitekturs förlag gav ut publikationen Landskap NU!. I den redovisades över 50 projekt av aktuell svensk landskapsarkitektur kompletterat med kortfattade essäer, beskrivningar och reflektioner. Nu är det hög tid för en uppföljare.

Samlat in projekt

Vi har samlat in bra projekt av hög dignitet som har publiceras här på arkitekt.se. Syftet är, att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom nutida svensk landskapsarkitektur.

Inskickade projekt har publicerats löpande på den digitala plattformen. Bidragen utgjorde basen för en den nya publikation “Landskap NU 2.0” som nu går att köpa på arkitektur.se. Samma år som Sverige och Kenya gemensamt att arrangera IFLA World Congress.

Ett urval av de projekt som skickades in fram till den 15 oktober 2022 ingår i den tryckta publikationen.