Foto: Robin Hayes.

Om projektet Landskap NU

Vi lever i en tid då landskapsarkitekturen har en allt större och växande betydelse i vår samhällsplanering. Trots detta faktum är det svårt för vår yrkeskår, liksom för en intresserad allmänhet, att kunna ta del av detta vårt ständigt växande ämnesområde. Det finns få forum, tidskrifter och böcker att söka i.

Med detta perspektiv ser vi ett stort behov av att tydligt både presentera samtida svensk landskapsarkitektur och därigenom också skapa en levande diskussion kring den.

Akademin för Landskapsarkitektur arbetar engagerat och målmedvetet för att synliggöra och bygga en stark och utåtriktad kultur kring god landskapsarkitektur. Som ett led i detta arbete tar nu akademin initiativet till att samla in svenska landskapsprojekt av högt intressevärde. Dessa kommer kontinuerligt att publiceras här på arkitekt.se.

En stor satsning i samma syfte gjordes 2016, då Sveriges Arkitekter genom Akademin för Landskapsarkitektur och Arkitekturs förlag gav ut publikationen Landskap NU!. I den redovisades över 50 projekt av aktuell svensk landskapsarkitektur kompletterat med kortfattade essäer, beskrivningar och reflektioner. Nu är det hög tid för en uppföljare.

Nu samlar vi in projekt

Nu samlar vi in bra projekt av hög dignitet som kommer att publiceras här på arkitekt.se. Syftet är, att snabbt få en känsla av vad som är på gång inom nutida svensk landskapsarkitektur.

Inskickade projekt publiceras löpande på den digitala plattformen. Bidragen kommer att utgöra basen för en ny publikation “Landskap NU 2.0” som planeras att ges ut år 2023. Samma år kommer Sverige och Kenya gemensamt att arrangera IFLA World Congress.

Ett urval av de projekt som skickats in senast 15 oktober 2022 kommer att ingå i den tryckta publikationen.