Vi stöttar dig

Publicerad: 2023-10-03

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 6–2023, av Tobias Olsson.

Krisen har kommit till byggbranschen. Redan för ett år sedan kom de första tecknen på en svalare marknad med osäkra framtidsutsikter. Under våren började varslen komma och sedan dess har våra juristers telefoner gått varma om arbetsbristförhandlingar som har lett till många uppsägningar.
Framför allt påverkar den låga byggtakten de nyexaminerade, som inte ens kommer in på arbetsmarknaden. Vår studentundersökning visar ett bekymmersamt arbetsmarknadsläge för nyexaminerade. Den senaste arbetslöshetssiffran (augusti) för våra medlemmar visar ett kliv uppåt till 5,1 procent, jämfört med julisiffran 4,2 procent. I augusti i fjol var samma siffra 2,2 procent.

Sveriges Arkitekter finns till för våra medlemmar i med- och motgång – genom hela karriären. Du som medlem kan lita på att vi gör vad vi kan för att hjälpa dig nu när krisen är här.

Hittills är det främst bostadsritande arkitekter och inredningsarkitekter som drabbats, men nu ser vi tecken på att även landskapsarkitekter kan få det skakigare – om än från mycket låga nivåer.

Vi som fackförbund och intresseorganisation kan varken skapa jobben eller vända konjunkturen. Men vi kan stötta medlemmar i oroliga tider, med inkomstförsäkring, kompetensutveckling och omställning. För att hjälpa dig som medlem att hålla sig à jour med konjunkturläget ersätter vi den årliga branschrapporten med Konjunkturbarometern, som från och med september varje månad kommer att landa i din mejlkorg.

Vi kan också ställa krav på politikerna – och det gör vi. Våra tre viktigaste krav, som vi framförde till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i juni är:

  1. Satsa offensivt och riktat på det offentliga byggandet. Att staten, kommuner och regioner planerar, bygger och renoverar när de privata aktörerna tappar fart är viktigt. Det nya är att vi behöver högt ställda krav på cirkulära och klimatsmarta metoder och lösningar.
  2. Inför ett RITA-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster. Det kan handla om att bygga till en uthyrningsdel eller flera rum, det viktiga är att vi låter det befintliga beståndet bli en pusselbit för att skapa nya bostäder.
  3. Bredda a-kassan så att den även omfattar nyexaminerade. Vi vill att regeringen genomför Sacos förslag, som ger studenter rätt till 100 dagars grundersättning efter examen.

Sveriges Arkitekter finns till för våra medlemmar i med- och motgång – genom hela karriären. Du som medlem kan lita på att vi gör vad vi kan för att hjälpa dig nu när krisen är här.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
(Arbets-) livetefter krisen
Krönika

(Arbets-) livetefter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Nu betyder förbundet som mest
Krönika

Nu betyder förbundet som mest

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 1–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
Omställningens tid är här
Krönika

Omställningens tid är här

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 8–2023, av Tobias Olsson.
Publicerad: