Konjunkturbarometern

Håll koll på konjunkturen med Sveriges Arkitekters barometer. Varje månad publicerar vi aktuell statistik om arbetslösheten bland medlemmarna.

Arkitektbranschen är ett konjunkturkänsligt yrke med stora variationer i antal arbetstillfällen. Arkitekter ligger långt fram i plan- och byggprocessen så kårens arbetsmarknad är en temperaturmätare på byggandets utveckling.

– Siffran för augusti är 5,1 procents arbetslöshet bland våra medlemmar. Vi ser en tvärt uppåtgående kurva som är mycket oroande. Före sommaren lämnade vi över 15 reformförslag för att minska arbetslösheten och samtidigt stärka omställningen till bostadsministern. Nu måste regeringen lyssna till våra krav på ökade offentliga investeringar, RITA-avdrag för arkitekttjänster och breddad a-kassa till nyexaminerade, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Arbetslöshet hos Sveriges Arkitekters medlemmar

Statistiken visar hur många procent bland de av våra medlemmar som är med i a-kassan AEA som är arbetslösa. Den har ett mörkertal i form av arbetslösa som inte är med i eller har kvalificerat sig för a-kassan, något som bland annat är vanligt hos nyexaminerade. Vi ser också att många egenföretagare förlorar uppdrag, men inte vilandeförklarar eller lägger ner sitt företag, vilket är ett kriterium för att gruppen ska kunna få a-kasseersättning (tillsammans med medlemskap i AEA).

Under pandemiåren kom statliga stimulans- och arbetsmarknadsåtgärder arkitektbranschen till del, vilket pressade ner arbetslösheten.

Läs mer