Tävling om teknikbyggnad är avgjord

Publicerad: 2023-03-21

Ellevio har i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter genomfört en arkitekttävling för framtidens nätstationer i Stockholm. Juryn är klar med sitt beslut och har utsett en vinnare.

Elnäten är avgörande för vårt framtida Sverige där industrier, transporter och växande städer ska ställa om och rejält minska sina utsläpp. Men när el-infrastrukturen byggs ut och därmed tar mer plats behöver den också integreras än mer i stadsbilden och estetiken blir viktig.

Tävlingen genomfördes i två steg och arrangören bjöd, efter en prekvalificeringsprocess, in åtta team till att delta i tävlingens första steg. Till steg två valdes fyra team ut för fortsatt tävlan.

Uppgiften i tävlingens andra steg var:

  • att utveckla förslaget utifrån juryns medskick
  • att fördjupa förslaget avseende materialval och detaljlösningar
  • att anpassa och applicera förslaget i fyra utvalda stadsmiljöer

Vinnare

Förslag – Att smälta in

Gottlieb Paludan Architects.

Att smälta in framstår vid en första anblick som en diskret, nästan anonym teknikbyggnad. Vid närmare betraktande ser juryn den stora omsorg med vilken det lilla husets byggnadsdelar har omhändertagits. De rundade hörnen ger ett vänligt intryck och formen fångas upp i sockelns anslutning till marken och i den eleganta takfoten av fiberarmerad betong.

Ur juryns motivering

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studentävlingen Weland Next Step avgjord
Tävlingar

Studentävlingen Weland Next Step avgjord

Welands designtävling för arkitektstudenter är nu avgjord. Vinnande spiraltrappa av August Håkansson Orsvall uppvisade enligt juryn en imponerande och konsekvent minimalism.
Publicerad:
Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad
Tävlingar

Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.
Publicerad: