Vinnare
Tävling

Tävling om teknikbyggnad för nätstation är avgjord

Publicerad: 2023-03-21

Ellevio anordnade en projekttävling kallad ”Teknikbyggnad för Nätstation” i samarbete med Sveriges Arkitekter och Stockholms stad. Tävlingen är avgjord och vinnare utsedd.

Tävlingen genomfördes i två steg och arrangören bjöd, efter en prekvalificeringsprocess, in åtta team till att delta i tävlingens första steg. Till steg två valdes fyra team ut för fortsatt tävlan.

I det första steget bestod uppgiften av att ta fram ett övergripande gestaltningsförslag med hög arkitektonisk nivå där funktioner, form, moduler och konstruktion samverkar till en helhet.

Uppgiften i tävlingens andra steg var:

  • att utveckla förslaget utifrån juryns medskick
  • att fördjupa förslaget avseende materialval och detaljlösningar
  • att anpassa och applicera förslaget i fyra utvalda stadsmiljöer

Vinnare – steg 2

Förslag – Att smälta in

Gottlieb Paludan Architects.

Att smälta in, av Gottlieb Paludan Architects.

Att smälta in framstår vid en första anblick som en diskret, nästan anonym teknikbyggnad. Vid närmare betraktande ser juryn den stora omsorg med vilken det lilla husets byggnadsdelar har omhändertagits. De rundade hörnen ger ett vänligt intryck och formen fångas upp i sockelns anslutning till marken och i den eleganta takfoten av fiberarmerad betong.

Ur juryns motivering.

Andra plats

Förslag – En generös Stockholmare

AndrénFogelström

En generös Stockholmare, av AndrénFogelström.

Juryn vill framhålla den mycket vackra presentationen av förslaget som visar en finlemmad byggnad med en välkomponerad och klassiskt tredelad fasad. En tydlig sockel, ribbor som skapar relief i fasadens fält och ett plåttak med nätta detaljer. Förslaget associerar till paviljongbyggnader som det i Stockholm finns en lång tradition av. Exempel på dessa är koppartälten i Hagaparken, äldre kioskbyggnader och lusthus.

Ur juryns motivering

Delad tredjeplats

Förslag – Klöver

On/Vera arkitekter

Klöver, av On/Vera arkitekter.

Förslag – Temp-el

Rundqvist Arkitekter, Sydväst Landskap och Black Ljusdesign.

Temp-el, av Rundqvist Arkitekter, Sydväst Landskap och Black Ljusdesign.

Se övriga förslag i steg 1

Här hos oss, av Sweco Architects.

Här hos oss, av Sweco Architects.

Hornstenar, av Gatun Arkitekter.

Hörnstenar, av Gatun Arkitekter.

Lanterna, av Arkitema AB.

Lanterna, av Arkitema AB.

Lämningar, av Liljewall Arkitekter.

Lämningar, av Liljewall Arkitekter.

Vinnare