Tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla är avgjord

Publicerad: 2023-12-08

Tomelilla kommun har genomfört en projekttävling gällande gestaltning av ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Efter avslutad bedömning har juryn nu utsett en vinnare!

Tävlingsuppgiften har bestått av att ta fram idéer och koncept för ny småskalig bebyggelse i Tegelbruksområdet. Uppgiften var även att anpassa boendemiljöerna med hänsyn till områdets befintliga natur och topografi. Kommunens vision är att Tegelbruksområdet ska utvecklas till en unik boendemiljö med höga naturvärden.

Tävlingsprocessen har letts av Atelier 01 arkitektur och Sveriges Arkitekter har godkänt tävlingsprogrammet.

Vinnare

Mylla

Sunnerö Arkitekter, Outer space, Henrik Sjöman, GFS Konsult 

Det vinnande förslaget – Mylla, av Sunnerö Arkitekter, Outer space, Henrik Sjöman, GFS Konsult.

Det vinnande förslaget redovisar ett tydligt koncept för ett småskaligt naturnära boende med en upplevelse av gemenskap, trygghet och av att bo i en alldeles unik miljö i Tomelilla.

Ur juryns motivering

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: