Tävling om Stockholms konstnärliga högskola är avgjord

Publicerad: 2022-03-08

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) har tillsammans med Atrium Ljungberg och Stockholms stad arrangerat en inbjuden projekttävling i två steg för sju tävlande avseende gestaltning av Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen är nu avgjord.

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering där sju deltagare valdes ut att delta i det första steget. Efter avslutad bedömning i steg ett beslöt juryn att förslagen Att se och bli sedd, Scenkonstfabriken (som kallades Scenkonsthallen i steg två) och Tältet skulle gå vidare till tävlingens andra steg.

Att se och bli sedd är ett pragmatiskt och platsanpassat förslag där arkitekturen formas efter och speglar funktionen. SKH erbjuds ett efterlängtat tredimensionellt campus kring en livligt befolkad central ljusgård.

Ur juryns motivering

I steg två konstaterade juryn att tvåstegstävlingen givit ett gott resultat. De tre förslag som gått vidare hade utvecklats i positiv riktning. Tack vare förändringar utifrån juryns medskick och ett fördjupat arbete med uppgiften syntes avsevärda förbättringar i särskilt det vinnande tävlingsbidraget. Sammanfattningsvis lyfte juryn värdet av att processen frambringat ett tävlingsbidrag med en tillåtande och genomförbar struktur som både bedöms kunna möta SKH:s behov och bidra till att bibehålla Slakthusområdets karaktär.

Vinnare efter steg två

Efter avslutad bedömning i steg två har juryn utsett “Att se och bli sedd” av 3XN arkitekter till vinnande förslag i tävlingen och rekommenderar förslaget till genomförande.

Det vinnande förslaget “Att se och bli sedd” av 3XN arkitekter.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus
Tävlingar

Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn.
Publicerad:
Tävling om Lunakvarteren är avslutad
Tävlingar

Tävling om Lunakvarteren är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Luna-områdets utveckling i Södertälje. Telge Fastigheter anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Tävling om Göteborgs konstmuseum avgjord
Tävlingar

Tävling om Göteborgs konstmuseum avgjord

Higab anordnade, i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Tävlingen är avgjord och en vinnare är utsedd.
Publicerad: