Tävling om rastplats Börringe – anmäl intresse

Publicerad: 2023-04-04

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling i ett steg om gestaltning av en ny rastplats vid ombyggnad av väg E65 i Svedala kommun. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Nu är det dags att anmäla intresse att vara med i tävlingen. Sista dag för att skicka in intresseanmälan är den 2 maj 2023.

Rastplatsen ska anläggas i anslutning till trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen och E65:an, vilket är en viktig nod mellan Malmö airport, Ystad hamn och Malmö. Rastplasten och trafikplatsen kommer att synas från omgivningen som är präglad av värdefull kulturhistoria men kommer även kunna erbjuda utblickar ut i det böljande backlandskapet.

Syfte

Syftet med denna tävling är få fram ett väl gestaltat, och till platsen anpassat förslag för rastplats Börringe. Syftet med tävlingen är också att lyfta fram kreativa idéer och lösningar som kan bidra till att utveckla Trafikverkets arbete med väl fungerande, hållbara och vackra rastplatser. Tävlingen syftar också till att, utan föregående annonsering, handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i det fortsatta arbetet med underlag till förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: