Tävling om Göteborgs konstmuseum avgjord

Publicerad: 2024-03-25

Higab anordnade, i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Tävlingen är avgjord och en vinnare är utsedd.

I tävlingens steg ett deltog sex team och av dem valdes tre team ut för att tävla vidare i steg två.

Tävlingsuppgiften omfattade en tillbyggnad med anslutningar till befintlig byggnad och dess nuvarande entré och bestod i att ta fram ett gestaltningsförslag för att lösa museiverksamhetens krav på utformning och funktion. Den nya byggnadsvolymen skulle utformas med stor omsorg gällande kopplingar till den befintliga byggnaden och även bidra positivt till de befintliga stadsrummen och omgivningen.

Tillbyggnaden ska komplettera den kulturhistoriskt värdefulla miljön och tillsammans med huvudbyggnaden bilda en helhet som utgör ett ändamålsenligt museum med god säkerhet och konsthantering i internationell klass.

Vinnare

Efter avslutad bedömning har juryn beslutat att utse Ansikte mot ansikte till vinnare i tävlingen.

Ansikte mot ansikte

Barozzi/ Veiga GmbH, Schweiz
Svensk samarbetspartner: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB.

Genom förslaget lyckas det vinnande teamet forma en väl avvägd byggnad som med tydlig­het och egen karaktär samspelar med Göteborgs konstmuseum utan att konkurrera med den äldre byggnaden. Byggnaden fungerar även väl i för­hållande till omgivande bebyggelse och bidrar till att det befintliga museets karaktäristiska gestalt förblir avläsbar i det större stadslandskapet.

Ur juryns motivering

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus
Tävlingar

Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn.
Publicerad:
Tävling om Lunakvarteren är avslutad
Tävlingar

Tävling om Lunakvarteren är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Luna-områdets utveckling i Södertälje. Telge Fastigheter anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Tävling om Norrköpings nya centralstation avgjord
Tävlingar

Tävling om Norrköpings nya centralstation avgjord

Norrköpings kommun har arrangerat en inbjuden tävling för fyra team om gestaltning av Norrköpings nya centralstation och stadsmiljön intill. Tävlingen är avgjord och en vinnare är utsedd.
Publicerad: