Tävling om gestaltning av ackumulatortank i Göteborg är avgjord

Publicerad: 2024-05-28

Den allmänna tävlingen om gestaltning av en ackumulatortank för fjärrkyla är avgjord och en vinnare har utsetts.

Tävlingsuppgiften gick ut på att ta fram ett gestaltningsförslag för ackumulatortanken som är funktionellt, anpassningsbart och väl gestaltat i linje med Göteborg Energis och Göteborgs Stads mål och visioner. Till ackumulatortanken hör ett teknikhus som också ingick i tävlingsuppgiften.

Tävlingen arrangerades av Göteborg Energi i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

Vinnare

Helan och Halvan

Förslagsställare: Unipessoal, Lda. Marcelo Dantas, Portugal

Det vinnande förslaget Helan och Halvan. Förslagsställare: Unipessoal, Lda. Marcelo Dantas, Portugal.

Helan och Halvan har potential att bli ett nytt landmärke. De två byggnadskropparna varav den smalare står ledigt lutad mot tankens större cylinder bildar en avvägd komposition som väl genomförd kan nå konstnärliga dimensioner. På samma gång kopplar den genom sitt fasadmaterial av korrugerad stålplåt till industribyggnader och därigenom tillbaka till stadens historiska arv.

Ur juryns motivering

Bakgrund och tävlingsuppgift

Göteborg Energi planerar att bygga en ny ackumulatortank för fjärrkyla på en fastighet i Gullbergsvass, centralt belägen i Göteborg. På platsen fanns tidigare två gasklockor varav den sista monterades ner år 2017. Den nya tanken kommer vara väl synlig i staden och påverka sin omgivning. Området kommer under en relativt snar framtid att omvandlas och utvecklas till tätare stad.

För att få fram förslag för utformningen av ackumulatortanken anordnades en allmän tävling och 80 godkända förslag lämnades in. Till tanken hör ett teknikhus som också ingick i tävlingsuppgiften. Ackumulatortanken med teknikhuset i direkt anslutning bildar en helhet och tillsammans utgör de själva anläggningen.

En ackumulatortank är en stor och iögonfallande volym med en byggnadshöjd på omkring 65 meter och en diameter på cirka 28 meter. Teknikhuset är cirka 850 kvadratmeter med höjden sex meter.

Genom tävlingen kan det vinnande arkitektkontoret direktupphandlas för fortsatt arbete med utveckling av det vinnande förslaget, förfrågningsunderlag, bygghandling och uppföljning efter tävlingen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad:
Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad
Tävlingar

Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Kommunen anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad: