Secretary får Guldrummet 2021

Publicerad: 2023-05-31

Secretary vinner Guldrummet 2021 för boken “14 495 lägenheter – en bok om bostadsbristens bostäder.”

Ett gediget, metodiskt sökande och sorterande som givit ett sätt att i bokform systematiskt ordna, sammanfatta och analysera vår tids bostadsbyggande i ett snabbt växande Stockholm. Närmare bestämt alla de bygglov för flerbostadshus som beviljades under år 2017. Och i vidare bemärkelse vår tids och vårt samhälles förändrade värderingar och förväntningar. Med det konsekventa upprepandet, boken igenom, av vårt yrkes grundformat för att representera det arkitektoniska rummet – planen, sektionen, elevationen – skapar Secretary ett samlat arkiv att förlita sig till.

Byggnadsförslagen blir jämförbart avläsbara och möjliga att diskutera både som enskilda objekt och som en större rörelse. Med alltid träffande, ibland kärleksfulla och ibland humoristiska formuleringar lyckas Secretary både initiera och ge oss underlag för diskussionen om under vilka rumsliga villkor det mänskliga livet i staden ska utspela sig.

Konstverk till vinnaren

Vinnaren får en prissumma på 40 000 kronor och ett konstnärligt verk. Konstverken till vinnarna av Guldrummet 2022 och 2021 är skapade av Gunilla Bandolin som är en konstnär som förenar konsten och arkitekturen, ofta med rum i landskapet, omgivningen. Skulpturen kan ses som ett litet livsrum som öppnar sig mot de mycket större. En plats på jorden som människan omformat, varsamt – och där hon kanske kan finna plats också för sina tankar.

Bronsskulptur av Gunilla Bandolin. Lerstudie till “Fågelberget” på Chalmersområdet avgjuten i brons, patinerad.

Fakta om priset

Guldrummet är ett arkitekturpris som delas ut av Stockholms Arkitektförening sedan år 2016. Syftet med priset är att gynna kunskapen kring arkitektur och arkitekturens rumsliga kulturer. Det kan gå till ett uppfört verk, en arkitektoniskt betingad gärning eller en process med hög arkitektonisk kvalitet, något som fördjupar, sprider eller belyser arkitekturens kultur.

Läs mer om Guldrummet

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter