Snart tävling om ackumulatortank med teknikbyggnad

Publicerad: 2023-11-17

Göteborg Energi AB anordnar i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter en allmän projekttävling för gestaltning av en ackumulatortank för fjärrkyla och tillhörande teknikhus. Tävlingen startar den 14 december.

Ackumulatortanken är en hög byggnad som kommer vara väl synlig i staden och göra ett stort avtryck där den byggs i Gullbergsvass, ett område i centrala Göteborg.

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett genomförbart och anpassningsbart förslag där ackumulatortanken och teknikhusets yttre beklädnad är väl gestaltad i harmoni med Göteborg Energis och Göteborgs Stads mål och visioner. Hållbarhet är ett genomgående fokus i arrangörens vision och i det långsiktiga strategiska miljöarbete som bedrivs av Staden.

Tävlingsuppgiften består i att utforma gestaltningen för den yttre beklädnaden av ackumulatortanken för fjärrkyla med tillhörande teknikhus i Gullbergsvass.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ny tävling om Rosendals torg i Uppsala
Tävlingar

Ny tävling om Rosendals torg i Uppsala

Uppsala kommun anordnar en inbjuden projekttävling med föregående prekvalificering för max fyra tävlande team om gestaltning av Rosendals torg i Uppsala.
Publicerad:
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: