Snart tävling om ackumulatortank med teknikbyggnad

Publicerad: 2023-11-17

Göteborg Energi AB anordnar i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter en allmän projekttävling för gestaltning av en ackumulator-tank för fjärrkyla och tillhörande teknikhus. Tävlingen startar inom kort.

Ackumulatortanken är en hög byggnad som kommer vara väl synlig i staden och göra ett stort avtryck där den byggs i Gullbergsvass, ett område i centrala Göteborg.

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett genomförbart och anpassningsbart förslag där ackumulatortanken och teknikhusets yttre beklädnad är väl gestaltad i harmoni med Göteborg Energis och Göteborgs Stads mål och visioner. Hållbarhet är ett genomgående fokus i arrangörens vision och i det långsiktiga strategiska miljöarbete som bedrivs av Staden.

Tävlingsuppgiften består i att utforma gestaltningen för den yttre beklädnaden av ackumulatortanken för fjärrkyla med tillhörande teknikhus i Gullbergsvass.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad
Tävlingar

Inbjudan till tävling om Stora torg i Halmstad

Halmstads kommun anordnar en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Fyra team kommer väljas ut för att tävla om gestaltning av Stora torg i Halmstad.
Publicerad:
Se förslagen i tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla
Tävlingar

Se förslagen i tävling om Tegelbruksområdet i Tomelilla

Tomelilla kommun har bjudit in till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet intill Tomelilla tätort. Tävlingsperioden är avslutad och bidragen ska nu bedömas av juryn. Se de fyra förslagen.
Publicerad:
Tävling om nytt vattentorn – se alla förslag
Tävlingar

Tävling om nytt vattentorn – se alla förslag

Värmdö kommun har bjudit in till en allmän tävling om gestaltningen av ett nytt vattentorn i Hemmesta. Tävlingsperioden är avslutad och nu kan du se alla inskickade förslag.
Publicerad: