Jakt- och Lövängsgatan i Stockholm, vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ landskap. Foto: AJ landskap.

Namntävling om landskapspris avgjord

Publicerad: 2022-04-07

Juryn har sagt sitt. Det nya namnet på Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur är – Landmärket. Två personer, oberoende av varandra, föreslog Landmärket och har utses som vinnare.

Sveriges Arkitekter har genom Akademin för landskapsarkitektur arrangerat en namntävling för priset för bästa landskapsarkitektur. Efter avslutad bedömning har juryn utsett Landmärket till vinnande förslag i tävlingen om nytt namn för det här priset.

Två vinnare

Två personer som oberoende av varandra föreslog Landmärket utses som vinnare. De vinnande är: Jerker Kaj (Landmärket) och Emelie Ask (Landmark eller Landmärket).

Juryns vinnarmotivering

Landmärket rymmer på ett finurligt sätt berättelsen om prisets syfte, som är att utmärka årets bästa landskapsarkitektur. Namnet är intresseväckande och har en inneboende storslagenhet samtidigt som det är konkret. Det associerar till både landskapsarkitektur och till ”märke” som i en utvald plats vars utformning gör avtryck i sin tid. Begreppet är dessutom vedertaget och bedöms kunna hålla länge som namn på ett pris.

Ett utmärkt landskapsarkitekturprojekt blir en attraktiv nod värd att besöka. Det fångar uppmärksamheten, ger tillhörighet och blir ett riktmärke att navigera efter i staden och landskapet. I en vidare tolkning uttrycker därför Landmärket inte bara en punkt, utan även människans relation till ett landskap och en plats.

Landmärket bedöms svara väl mot tävlingens bedömningskriterier och ha goda förutsättningar att etableras som ett starkt varumärke för Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Om tävlingen

Syftet med tävlingen har varit att få fram en stor bredd av namnförslag på svensk landskapsarkitekturs mest prestigefyllda pris. Visionen var att det nya namnet skulle väcka positiva associationer relaterade till landskapsarkitektur, bli ett starkt varumärke och vara hållbart över tid. Det nya prisnamnet kommer att användas från 2022 och framåt.

Tävlingens uppgift var att föreslå ett prisnamn, och förslaget skulle motiveras med en kort berättelse om maximalt 150 ord. Juryn bedömde de inkomna namnförslagen med utgångspunkt i följande bedömningskriterier, utan inbördes ordning.

Prisnamnet ska:

  • Präglas av en stark och relevant idé.
  • Vara hållbart över tid.
  • Väcka intresse för landskapsarkitektur både inom och utom branschen.

Tävlingen har mött stort intresse. Sammanlagt 49 stycken förslag inkom inom anmälningstiden, för 43 stycken olika namn då några av förslagen var likadana.

Juryn

  • Johan Folkesson, juryns ordförande, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Pia Jonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Karin Sjölin, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Ann-Sofi Högborg, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Ellinor Irving, varumärkesexpert Juno PR

Processledare för tävlingen var Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tack!

Till alla deltagare i tävlingen riktar juryn och Sveriges Arkitekter ett varmt tack för visat intresse och idérikedom!

Om Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Priset har sedan starten 1989 haft olika namn – “The Siena Design Prize”, “LAR:s Sienapris”, “Sveriges Arkitekters Sienapris” och nu “Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur”.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling – Vad ska landskapsarkitekturens mest ärofyllda pris heta?
Landskapsarkitekturpriset

Tävling – Vad ska landskapsarkitekturens mest ärofyllda pris heta?

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur bjuder in till en namntävling för Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Vad tycker du att det ska heta?
Publicerad:
Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare
Arkitekturpriser

Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare

Sveriges Arkitekters prisar varje år Sveriges bästa arkitektur. På Arkitekturgalan delades 2020-års priser ut i kategorierna Guldstolen, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landskapsarkitekturpriset samt Planpriset.
Publicerad:
De är nominerade till Lanskapsarkitekturpriset 2020
Landskapsarkitekturpriset

De är nominerade till Lanskapsarkitekturpriset 2020

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.
Publicerad: