Paradiset i Linköping, vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2020. Arkitekt: 02landskap. Foto: Måns Berg

Tävling – Vad ska landskapsarkitekturens mest ärofyllda pris heta?

Publicerad: 2021-08-25

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur bjuder in till en namntävling för Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Vad tycker du att det ska heta?

Hur ska vi prata om god landskapsarkitektur? Vilka associationer och berättelser vill vi skapa gällande förebilder inom svensk landskapsarkitektur? Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur bjuder in till en namntävling för Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Vi behöver ditt förslag på namn senast den 30 september.

Längst ner på sidan hittar du ett formulär där du kan skriva ditt förslag.

Priser ger goda referenser

Prisade utemiljöer är ett sätt att uppmärksamma god landskapsarkitektur och främja förståelsen av vad som skapar kvalitet både inom branschen och i vår omvärld. De ger oss goda referensplatser, utvecklar kunskapen om arkitektoniska värden och medvetenheten om landskapsarkitekturens viktiga roll i samhällsutvecklingen.

Syfte och mål med tävlingen

Syftet med tävlingen är att få fram en stor bredd av namnförslag på svensk landskapsarkitekturs mest prestigefyllda pris. Visionen är att det nya namnet ska väcka positiva associationer relaterade till landskapsarkitektur. Målet är att det nya namnet ska utgå från en stark och relevant idé, vara hållbart över tid och väcka intresse för landskapsarkitektur både inom och utom branschen.

Tävlingsuppgiften

Uppgiften är att föreslå ett namn. Namnförslaget ska motiveras med en kort berättelse på max 150 ord.

Bedömningskriterier

Bedömning av namnförslag och motivering sker utifrån kriterierna att namnet ska:

 • Präglas av en stark och relevant idé.
 • Vara hållbart över tid.
 • Väcka intresse för landskapsarkitektur både inom och utom branschen.

Tävlingsregler

Sekretess och anonymitet gäller fram till att vinnaren är utsedd. Tävlande bidrag kan tas fram av enskilda eller i grupper.

Jury

Förslagen kommer att bedömas och utvärderas av ledamöter i Akademin för Landskapsarkitektur samt en varumärkesexpert.

 • Johan Folkesson, LAR/MSA
 • Ann-Sofie Högborg, LAR/MSA
 • Pia Jonsson, LAR/MSA
 • Maria Kylin, LAR/MSA
 • Göran Lindberg, LAR/MSA
 • Karin Sjölin, LAR/MSA
 • Ulrika Åkerlund, LAR/MSA
 • Ellinor Irving, varumärkesexpert Juno PR

Tidplan för tävlingen

Namnförslag med tillhörande motivering lämnar du i formuläret längre ner på denna sida. Vi vill ha ditt förslag senast den 30 september 2021 för att det ska tas upp till bedömning.

Tillkännagivande av juryns beslut sker under Arkitekturgalan i mars 2022 och det vinnande namnförslaget kommer då att ersätta det nuvarande namnet från och med 2022.

Utställning och publicering

Namnförslagen kan under bedömningstiden komma att publiceras här på Sveriges Arkitekters webbplats. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs på Arkitekturgalan 2022. Resultatet av tävlingen kommer samtidigt att offentliggöras här på arkitekt.se.

Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga namnförslag på sin hemsida samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

All publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Pris

Personen eller gruppen som står bakom det vinnande förslaget vinner varsin biljett, eller max två biljetter, till Arkitekturgalan 2022. Om Arkitekturgalan blir digital får vinnaren även ett bokpaket.

Frågor

Frågor om tävlingen kan mejlas till anders.regnell@arkitektur.se fram till den 27 september 2021. Sammanställning av frågor och svar kommer att läggas upp på denna sida.

Om Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Priset har sedan starten 1989 haft olika namn – “The Siena Design Prize”, “LAR:s Sienapris”, “Sveriges Arkitekters Sienapris” och nu “Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur”. Nu är det dags att ge detta pris ett nytt namn.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Namntävling om landskapspris avgjord
Landskapsarkitekturpriset

Namntävling om landskapspris avgjord

Juryn har sagt sitt. Det nya namnet på Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur är – Landmärket. Två personer, oberoende av varandra, föreslog Landmärket och har utses som vinnare.
Publicerad:
Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare
Arkitekturpriser

Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare

Sveriges Arkitekters prisar varje år Sveriges bästa arkitektur. På Arkitekturgalan delades 2020-års priser ut i kategorierna Guldstolen, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landskapsarkitekturpriset samt Planpriset.
Publicerad:
De är nominerade till Lanskapsarkitekturpriset 2020
Landskapsarkitekturpriset

De är nominerade till Lanskapsarkitekturpriset 2020

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.
Publicerad: