Kreativa kommuner kan byta spår när byggsektorn krisar

Publicerad: 2024-05-02

Gör som Halmstad, Trelleborg, Norrköping och Söderköping och anamma det holistiska, långsiktiga perspektivet, uppmanar juryn för Sveriges Arkitekters Planpris 2023 i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Hur använder vi en kris? Lågkonjunkturen golvar byggsektorn och skapar en ny verklighet för de fram till nu överbelastade stadsbyggnadsförvaltningarna. Då ser vi i Planprisjuryn fyra mellanstora kommuner som förebilder. De tar fram långsiktiga strategier för att möta komplexa samhällsproblem oavsett konjunktur. Följ deras exempel – vi har en chans att byta spår och den är nu.

Norrköping, Söderköping, Halmstad och Trelleborg är de fyra kommuner vi valt att nominera, bland ett 30-tal förslag, till Sveriges Arkitekters Planpris 2023. När andra kommuner låter sig hetsas av byggkrisen, tar dessa ett djupt andetag, ser bortom horisonten och stakar ut vägen för en framsynt planering

De använder plan- och bygglagens redskap kreativt för att styra planeringen i nytänkande riktningar, som gynnar hållbar tillväxt. Deras kunskapsunderlag, planeringsbesked, utbyggnadsplan och tillägg till översiktsplan ligger tidigt i processen. Då finns tid att ta in forskare och specialister, vilket ökar kvaliteten i arbetena och höjer kunskapsnivån inom förvaltningarna.

Halmstad kommun, vinnare av Planpriset, kan tjäna som exempel. Dess utbyggnadsplan samordnar förvaltningarnas arbete genom att koppla ihop bostadsbyggande med kommunal service och mobilitet. En inkluderande process har skapat enighet om när områden ska byggas ut, liksom vilka kommunala investeringar som behövs.

Teknisk expertis är viktig för att möta tekniska detaljkrav, men för att hantera dagens komplexa samhällsutmaningar – inom utrymmet för en god ekonomi – krävs kommunarkitektens helikopterperspektiv.

VA-ledningar och gatusystem är trotjänare som jobbar i det tysta, men de flesta kommuner har samlat på sig en tickande underhållsskuld. Enligt WSP:s analys ”Prioriteringar och vägval när Sverige behöver renoveras” kommer landets infrastruktur att vara på bristningsgränsen 2045. Kommunerna måste alltså ta krafttag i fråga om sina VA-system.

Där visar Halmstad vägen. Tack vare sin utbyggnadsplan får kommunen en mer överblickbar planering som stakar ut en riktning utifrån ett samhällsperspektiv och ger Halmstadborna valuta för skattepengarna.

Planen har tagits fram i förvaltningsövergripande samarbete med kommunarkitekter i ledande roller, något som är gemensamt för de Planpristävlande kommunerna. Teknisk expertis är viktig för att möta tekniska detaljkrav, men för att hantera dagens komplexa samhällsutmaningar – inom utrymmet för en god ekonomi – krävs kommunarkitektens helikopterperspektiv.

Rusta samhällsbyggnadsförvaltningarna med arkitekter. Ge dem möjlighet att bygga tvärfackliga projektorganisationer och ha dialog med såväl forskare och specialister som allmänhet.

För att ta ansvar för det svenska samhällskontraktet måste kommunerna tänka längre än den treåriga budgetperioden och använda sig av kommunarkitekter med analytisk och strategisk förmåga att driva komplexa utvecklingsprojekt på holistisk nivå.

Använd byggkrisen lika klokt som de Planprisnominerade. Vi har ett öppet fönster att organisera kommunerna för en ny typ av planering och fylla på personalstyrkan med arkitekter, som både kan lösa problem här och nu och planera för tillväxt på sikt. Därigenom står de bättre rustade när konjunkturen vänder.

För att få fler och kanske ännu bättre kandidater till Planpriset hoppas vi på följande från Sveriges kommuner:

  • Gör som Halmstad, Trelleborg, Norrköping och Söderköping och underordna er det holistiska, långsiktiga perspektivet. Det ger invånare, tjänstepersoner och byggaktörer tydliga ramar både i närtid och för kommande generationer.
  • Rusta samhällsbyggnadsförvaltningarna med arkitekter. Ge dem möjlighet att bygga tvärfackliga projektorganisationer och ha dialog med såväl forskare och specialister som allmänhet.
  • Ta ansvar för det svenska samhällskontraktet. Tänk längre än nästa budget, utveckla er verksamhet och ta tag i dagens komplexa samhällsutmaningar.

Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris 2023
Jenny Jernström, ordförande, planeringsarkitekt FPR/MSA
Abdellah Abarkan, arkitekt SAR/MSA
Namo Marouf, civilingenjör
Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Sju projekt nominerade till Ung svensk arkitektur
Ung svensk arkitektur

Sju projekt nominerade till Ung svensk arkitektur

Nabben, Bränningevägen, Höghult, Gårdshuset, Ett Hus, Ford Park House och Torö är alla nominerade till tidskriften Arkitekturs pris, Ung Svensk Arkitektur.
Publicerad:
Fyra olika projekt nominerade till Landmärket
Arkitekturpriser

Fyra olika projekt nominerade till Landmärket

Elsa Eschelssons park, Bobergstorget, Norrtälje hamnpromenad och aktivitetsslänt i Tenstadalen är alla nominerade till Landmärket 2023 – Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur.
Publicerad:
Fyra interiörer har chans att vinna Guldstolen
Arkitekturpriser

Fyra interiörer har chans att vinna Guldstolen

KTH:s huvudbyggnad, kontoret i kv. Jakob Mindre, restaurang Solen och StickerApps industrilokal är nominerade till priset för årets bästa interiör. De tre första utgår från befintliga byggnader, den fjärde är ett nybygge gjort för att hålla länge.
Publicerad: