Kollektivavtal klart på privat sektor

Publicerad: 2020-12-01

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.

Årets kollektivavtalsförhandlingar har inte liknat några tidigare förhandlingar. De pausades i våras på grund av coronapandemin och avtalet gavs förlängd giltighet fram till den 31 oktober. När de sedan återupptogs, efter att industriavtalet tecknats, fanns det i realiteten inte mycket tid kvar att förhandla på.

– Den svåraste frågan i årets förhandlingar har varit frågan om lönerevisionerna. I år har tidpunkterna för lönerevisionerna, som så gott som alltid har varit den 1 april varje år, fått anpassa sig efter industriavtalet. Det innebär att det endast är två lönerevisioner på 29 månaders avtal – den 1 november 2020 och den 1 april 2022, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Avtalet innehåller inte heller någon retroaktivitet för de månader som förflutit sedan den 1 april.

Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång

Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling

Under förhandlingarna har parterna kunnat konstatera att coronapandemin påverkat företag i branschen mycket olika. Vissa företag har kunnat bedriva verksamhet med ökad eller oförändrad lönsamhet. Andra företag har däremot sett en extrem nedgång i de ekonomiska förutsättningarna.

– Det finns alltså inget stöd för företag som har en fortsatt god lönsamhet att hänvisa till pandemin och marknadsläget. Det är därför mycket viktigt att den lokala dialogen om lön och lönebildning fungerar väl.

Sveriges Arkitekter har lyckats få in i löneavtalet att de lokala klubbarna kan ta upp frågan i de lokala löneförhandlingarna och särskilt trycka på de företag som faktiskt har en god lönsamhet. Det finns alla möjligheter att komma överens om både andra och fler lönerevisionstidpunkter än de två som avtalet säger och ett förtydligande om att det är företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som är avgörande.

– Ett gott råd till våra lokala klubbar är att begära ordentlig information om företagets ekonomi i samband med det inledande mötet vi löneförhandlingarna. Avtalet ger er rätt att även begära skriftligt underlag i ekonomiskt hänseende. Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång, säger Ulrik Östling.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Resultatet av årets löneenkät är klar
Lön

Resultatet av årets löneenkät är klar

Nu har vi sammanställt resultatet av förra årets löneenkät som gick ut till alla yrkesverksamma medlemmar. Den färdiga lönestatistiken hittar du på Saco lönesök.
Publicerad:
Tack för att du svarade på löneenkäten
Lön

Tack för att du svarade på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Enkäten är nu stängd och resultatet presenteras i mitten av januari. Tack för att du deltog!
Publicerad:
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad: