Kollektivavtal klart på privat sektor

Publicerad: 2020-12-01

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.

Årets kollektivavtalsförhandlingar har inte liknat några tidigare förhandlingar. De pausades i våras på grund av coronapandemin och avtalet gavs förlängd giltighet fram till den 31 oktober. När de sedan återupptogs, efter att industriavtalet tecknats, fanns det i realiteten inte mycket tid kvar att förhandla på.

– Den svåraste frågan i årets förhandlingar har varit frågan om lönerevisionerna. I år har tidpunkterna för lönerevisionerna, som så gott som alltid har varit den 1 april varje år, fått anpassa sig efter industriavtalet. Det innebär att det endast är två lönerevisioner på 29 månaders avtal – den 1 november 2020 och den 1 april 2022, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Avtalet innehåller inte heller någon retroaktivitet för de månader som förflutit sedan den 1 april.

Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång

Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling

Under förhandlingarna har parterna kunnat konstatera att coronapandemin påverkat företag i branschen mycket olika. Vissa företag har kunnat bedriva verksamhet med ökad eller oförändrad lönsamhet. Andra företag har däremot sett en extrem nedgång i de ekonomiska förutsättningarna.

– Det finns alltså inget stöd för företag som har en fortsatt god lönsamhet att hänvisa till pandemin och marknadsläget. Det är därför mycket viktigt att den lokala dialogen om lön och lönebildning fungerar väl.

Sveriges Arkitekter har lyckats få in i löneavtalet att de lokala klubbarna kan ta upp frågan i de lokala löneförhandlingarna och särskilt trycka på de företag som faktiskt har en god lönsamhet. Det finns alla möjligheter att komma överens om både andra och fler lönerevisionstidpunkter än de två som avtalet säger och ett förtydligande om att det är företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som är avgörande.

– Ett gott råd till våra lokala klubbar är att begära ordentlig information om företagets ekonomi i samband med det inledande mötet vi löneförhandlingarna. Avtalet ger er rätt att även begära skriftligt underlag i ekonomiskt hänseende. Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång, säger Ulrik Östling.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad: