Kollektivavtal klart på privat sektor

Publicerad: 2020-12-01

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.

Årets kollektivavtalsförhandlingar har inte liknat några tidigare förhandlingar. De pausades i våras på grund av coronapandemin och avtalet gavs förlängd giltighet fram till den 31 oktober. När de sedan återupptogs, efter att industriavtalet tecknats, fanns det i realiteten inte mycket tid kvar att förhandla på.

– Den svåraste frågan i årets förhandlingar har varit frågan om lönerevisionerna. I år har tidpunkterna för lönerevisionerna, som så gott som alltid har varit den 1 april varje år, fått anpassa sig efter industriavtalet. Det innebär att det endast är två lönerevisioner på 29 månaders avtal – den 1 november 2020 och den 1 april 2022, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Avtalet innehåller inte heller någon retroaktivitet för de månader som förflutit sedan den 1 april.

Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång

Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling

Under förhandlingarna har parterna kunnat konstatera att coronapandemin påverkat företag i branschen mycket olika. Vissa företag har kunnat bedriva verksamhet med ökad eller oförändrad lönsamhet. Andra företag har däremot sett en extrem nedgång i de ekonomiska förutsättningarna.

– Det finns alltså inget stöd för företag som har en fortsatt god lönsamhet att hänvisa till pandemin och marknadsläget. Det är därför mycket viktigt att den lokala dialogen om lön och lönebildning fungerar väl.

Sveriges Arkitekter har lyckats få in i löneavtalet att de lokala klubbarna kan ta upp frågan i de lokala löneförhandlingarna och särskilt trycka på de företag som faktiskt har en god lönsamhet. Det finns alla möjligheter att komma överens om både andra och fler lönerevisionstidpunkter än de två som avtalet säger och ett förtydligande om att det är företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som är avgörande.

– Ett gott råd till våra lokala klubbar är att begära ordentlig information om företagets ekonomi i samband med det inledande mötet vi löneförhandlingarna. Avtalet ger er rätt att även begära skriftligt underlag i ekonomiskt hänseende. Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång, säger Ulrik Östling.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Utvecklat huvudavtal – HöK T
Kollektivavtal

Utvecklat huvudavtal – HöK T

Nu blir det möjligt att löneväxla till pension. Det är en av nyheterna i det uppdaterade huvudavtalet mellan AkademikerAlliansen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.
Publicerad:
Fira kollektivavtalets dag
Kollektivavtal

Fira kollektivavtalets dag

Det är kanske lätt att kollektivavtal för givet. Men utan dem skulle vi säkert ha längre arbetsdagar, färre semesterdagar, lägre lön och sämre arbetsvillkor. Den 17 mars firar vi därför Kollektivavtalets dag.
Publicerad:
Tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå
Kollektivavtal

Tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gemensamt bildat ett nytt bolag – Avtalat. Bolagets uppgift är att privata företag med kollektivavtal och deras anställda ska veta och förstå hur pension och försäkring via jobbet fungerar.
Publicerad: