Kollektivavtal klart på privat sektor

Publicerad: 2020-12-01

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.

Årets kollektivavtalsförhandlingar har inte liknat några tidigare förhandlingar. De pausades i våras på grund av coronapandemin och avtalet gavs förlängd giltighet fram till den 31 oktober. När de sedan återupptogs, efter att industriavtalet tecknats, fanns det i realiteten inte mycket tid kvar att förhandla på.

– Den svåraste frågan i årets förhandlingar har varit frågan om lönerevisionerna. I år har tidpunkterna för lönerevisionerna, som så gott som alltid har varit den 1 april varje år, fått anpassa sig efter industriavtalet. Det innebär att det endast är två lönerevisioner på 29 månaders avtal – den 1 november 2020 och den 1 april 2022, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Avtalet innehåller inte heller någon retroaktivitet för de månader som förflutit sedan den 1 april.

Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång

Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling

Under förhandlingarna har parterna kunnat konstatera att coronapandemin påverkat företag i branschen mycket olika. Vissa företag har kunnat bedriva verksamhet med ökad eller oförändrad lönsamhet. Andra företag har däremot sett en extrem nedgång i de ekonomiska förutsättningarna.

– Det finns alltså inget stöd för företag som har en fortsatt god lönsamhet att hänvisa till pandemin och marknadsläget. Det är därför mycket viktigt att den lokala dialogen om lön och lönebildning fungerar väl.

Sveriges Arkitekter har lyckats få in i löneavtalet att de lokala klubbarna kan ta upp frågan i de lokala löneförhandlingarna och särskilt trycka på de företag som faktiskt har en god lönsamhet. Det finns alla möjligheter att komma överens om både andra och fler lönerevisionstidpunkter än de två som avtalet säger och ett förtydligande om att det är företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar som är avgörande.

– Ett gott råd till våra lokala klubbar är att begära ordentlig information om företagets ekonomi i samband med det inledande mötet vi löneförhandlingarna. Avtalet ger er rätt att även begära skriftligt underlag i ekonomiskt hänseende. Nu är det upp till företagen att visa att det lokala lönebildningsavtalet fungerar även i en konjunkturnedgång, säger Ulrik Östling.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: