Fojabs förslag till ny stadsdel på Jägersro.

Klart vilka som får gestalta ny stadsdel på Jägersro

Publicerad: 2021-10-13

Nu är det parallella uppdraget att gestalta en ny stadsdel på Jägersro i Malmö klart. Bland de tre kontoren var det Fojab som får förtroendet att arbeta vidare med strukturplanen.

Vi uppskattar särskilt att FOJABs förslag är så väl förankrat på platsen och i Malmö. Vi tycker också att de lyckats mycket väl med att skapa en hållbar stadsdel med plats för mycket trygghet och gemenskap. De har verkligen i boendemiljöer, gröna oaser och platser för samvaro lyckats gestalta vår vision om att Jägersro ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.

Ulrika Lindmark, vd SMT Malmö Exploatering

SMT Malmö Exploatering och Malmö stad anordnade i våras ett parallellt uppdrag i samarbete med Sveriges Arkitekter som var anlitade för att stötta i programarbetet och att leda utvärderingsprocessen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors
Tävlingar

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
International architectural design competition in Tunisia
Tävlingar

International architectural design competition in Tunisia

International Architectural Design Competition Requalification of Byrsa Acropolis and Rehabilitation of the Carthage National Museum in Tunisia.
Publicerad: