Stadsdelen på Jägersro – tre team i parallellt uppdrag

Följande tre team deltar i det parallella uppdraget om den nya stadsdelen på Jägersro.

I slutet av maj presenterade arkitektbyråerna Mandaworks, Kanozi och Fojab sina förslag till hur den nya stadsdelen på Jägersro kan komma att utformas. Nu ska förslagen utvärderas för att innan året är slut utmynna i en idé för området.

I utvärderingsarbete deltar både SMT Malmö Exploatering, Malmö stad och sakkunniga från branschen. Sveriges Arkitekter är anlitade för att leda utvärderingsprocessen.

Läs mer om Projekt Jägersro på projektjagersro.se

Mandaworks

I samarbete med Trivector och Starkstad.

Fojab

I samarbete med Ramboll, IVL Svenska miljöintitutet och Calluna.

Kanozi

I samarbete med Mareld och Ramboll.