Inbjudan till projekttävling

Publicerad: 2020-11-16

Falköpings kommun, tillsammans med Svenska kyrkan Falköping, bjuder in till projekttävling för att gestalta av delar av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Falköpings kommun vill skapa ett centrum där alla vill vara.

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar. Utvecklingen bör handla om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl som kopplingen mellan staden och den omgivande landsbygden.

Den här tävlingen fokuserar på utveckling av stadskärnan, men har ett helhetsperspektiv såtillvida att tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och funktioner kan komplettera varandra bättre i framtiden.

Tävlingens syfte

Tävlingens primära syfte är att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:

 • Stora torget
 • Kyrkparken
 • Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
 • Tre entréplatser

Skisserna ska på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska syfta till att ge människor anledning att vistas där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas via Tendsign, senast 2021-01-08. Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

Preliminär tidplan

 • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan:
  2020-12-15
 • Sista dag för svar i samband med intresseanmälan:
  2020-12-22
 • Sista dag för inlämning av intresseanmälan:
  2021-01-08
 • Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla:
  februari 2021.
 • Inlämning av tävlingsförslag: april 2021
 • Tillkännagivande av juryns beslut: juni 2021

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad
Tävlingar

Tävling om Skellefteå resecentrum är avslutad

En vinnare är utsedd i tävlingen om Skellefteå resecentrum. Kommunen anordnade en inbjuden projekttävling där fyra team efter prekvalificering valdes ut för tävlan.
Publicerad:
Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus
Tävlingar

Nu startar tävling om Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kommun anordnar en inbjuden projekttävling för fyra tävlande om gestaltning av Ulricehamns kulturhus och omgivande mark på Marknadsplatsen i Ulricehamn.
Publicerad: