Höjda nivåerna i a-kassan blir kvar

Publicerad: 2022-11-10

Den nya regeringen vill behålla de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan som kom till under pandemin. Sveriges Arkitekter välkomnar beskedet.

För att stärka skyddet för personer som blir arbetslösa föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att a-kassan behålls på samma nivå som gällde under pandemin.

Det är bra att regeringen behåller nivån i a-kassan när tiderna blir tuffare.

Jens Andersson, chefsjurist Sveriges Arkitekter.

Regeringen föreslår även att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret i lagen om arbetslöshetsförsäkring som gällt under pandemin ska förlängas.

– Det är bra att regeringen behåller nivån i a-kassan när tiderna blir tuffare, säger Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson.

Förlängningen av de tillfälliga lättnaderna föreslås gälla till under hela 2023. Regeringen återkommer om lättnaderna sedan ska gälla tills vidare.

– Oavsett vad finns vi här för dig som är medlem – både i upp- och nedgång, säger Jens Andersson.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: