Stämman avslutad – se den i efterhand

Publicerad: 2020-11-22

Nu är stämman avslutad för denna gång – Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den genomfördes helt digitalt i helgen 21–22 november och sändes direkt här på arkitekt.se. Se den i efterhand.

Stämman hålls jämna år i november. Varje lokalförening och Sveriges Arkitekter studenterna utser delegater till stämman. Den här gången skedde stämman helt digialt och samlade cirka 60 personer från hela Sverige. En stor del av stämman gick åt till att diskutera de 37 motioner som inkommit från medlemmarna. Det mesta slutade med att styrelsens förslag antogs av stämman men med några undantag. Läs mer i tidningen Arkitekten.

Efter stämman är det nu den nyvalda styrelsens uppgift att jobba för att stämmans beslutade målsättningar nås med hjälp av kansli och övriga förtroendevalda samt arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

Stämman lördag 21 november:

Stämman söndag 22 november:

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad:
Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid
Stämma 2022

Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid

Ta chansen att påverka verksamhetsinriktningen för Sveriges Arkitekter. Snart stänger motionsperioden inför förbundsstämman senare i höst. Du kan skicka in din motion fram till den 7 oktober.
Publicerad:
Skriv en motion till stämman
Stämma 2022

Skriv en motion till stämman

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter. Det är dags att skriva motioner inför stämman 19–29 november 2022. Här får du tips på hur du skriver en motion.
Publicerad: