Stämman avslutad – se den i efterhand

Publicerad: 2020-11-22

Nu är stämman avslutad för denna gång – Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den genomfördes helt digitalt i helgen 21–22 november och sändes direkt här på arkitekt.se. Se den i efterhand.

Stämman hålls jämna år i november. Varje lokalförening och Sveriges Arkitekter studenterna utser delegater till stämman. Den här gången skedde stämman helt digialt och samlade cirka 60 personer från hela Sverige. En stor del av stämman gick åt till att diskutera de 37 motioner som inkommit från medlemmarna. Det mesta slutade med att styrelsens förslag antogs av stämman men med några undantag. Läs mer i tidningen Arkitekten.

Efter stämman är det nu den nyvalda styrelsens uppgift att jobba för att stämmans beslutade målsättningar nås med hjälp av kansli och övriga förtroendevalda samt arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

Stämman lördag 21 november:

Stämman söndag 22 november:

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad: