Anmäl intresse – projekttävling i Tomelilla

Publicerad: 2023-04-03

Tomelilla kommun bjuder in till prekvalificering till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Nu är det dags att anmäla intresse att vara med i tävlingen. Sista dag för att skicka in intresseanmälan är den 9 maj 2023.

Tegelbruksområdet ligger sydost om Tomelilla tätort och inom det som kallas Ullstorp. Ullstorp är delvis bebyggt med en blandad karaktär där bostadstomter i varierande storlek med villor möter hästgårdar, verksamheter och naturområde.

Tävlingens syfte

Syftet med tävlingen är att få inspiration och idéer till kommunens diskussion om hur Tegelbruksområdet kan gestaltas och utvecklas, med särskilt fokus på innovativ planering av småskaliga boendemiljöer i kombination med biologisk mångfald. Syftet är vidare att de som deltar i tävlingen ska utforska hållbar stadsplanering och hur ett peri-urbant boende med rika naturkvaliteter kan gestaltas.

Syftet med tävlingen är även att av det vinnande teamet handla upp konsulttjänster för fortsatt uppdrag med arbetet att, i samråd med kommunen, bearbeta vinnande tävlingsförslag till ett gestaltnings- och utvecklingsprogram, som underlag till kommande detaljplanering av Tegelbruksområdet.

Tävlingen processleds av Atelier 01 arkitektur. Tävlingsprogrammet godkänns av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: