Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

 1. 7 186
 2. 9 549
 3. 12 454
 4. 15 839
 5. 19 181
 6. 22 126
 7. 24 579
 8. 26 849
 9. 28 933
 10. 30 923
 11. 32 880
 12. 35 044
 13. 37 140
 14. 39 230
 15. 41 120
 16. 43 314
 17. 45 370
 18. 47 424
 19. 49 455
 20. 51 416
 21. 53 356
 22. 55 292
 23. 56 699
 24. 58 612
 25. 59 971
 26. 61 284
 27. 62 569
 28. 64 432
 29. 66 303
 30. 68 817
 31. 71 448
 32. 74 729
 33. 78 006
 34. 81 287
 35. 84 571
 36. 87 851
 37. 91 134
 38. 94 415
 39. 97 695
 40. 101 862
 41. 105 676
 42. 110 371
 43. 115 074
 44. 119 763
 45. 124 466
 46. 129 159
 47. 133 858
 48. 138 555
 49. 143 252
 50. 147 945

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.