Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2022 till och med 30 september 2023.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

 1. 7 114
 2. 9 455
 3. 12 331
 4. 15 682
 5. 18 622
 6. 21 073
 7. 23 188
 8. 25 329
 9. 27 295
 10. 29 173
 11. 31 019
 12. 33 061
 13. 35 037
 14. 37 009
 15. 38 793
 16. 40 862
 17. 42 801
 18. 44 740
 19. 46 656
 20. 48 506
 21. 50 336
 22. 52 162
 23. 53 489
 24. 55 294
 25. 56 576
 26. 57 815
 27. 59 027
 28. 60 785
 29. 62 550
 30. 64 922
 31. 67 403
 32. 70 500
 33. 73 590
 34. 76 685
 35. 79 784
 36. 82 879
 37. 85 976
 38. 89 071
 39. 92 165
 40. 96 096
 41. 99 694
 42. 104 124
 43. 108 560
 44. 112 984
 45. 117 421
 46. 121 848
 47. 126 281
 48. 130 712
 49. 135 144
 50. 139 571

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.