Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2020 till och med 30 september 2021.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

 1. 6 404
 2. 8 510
 3. 11 099
 4. 14 115
 5. 16 436
 6. 18 073
 7. 19 701
 8. 21 321
 9. 22 975
 10. 24 110
 11. 27 920
 12. 28 899
 13. 29 493
 14. 31 153
 15. 33 270
 16. 34 395
 17. 36 028
 18. 37 660
 19. 39 273
 20. 40 830
 21. 42 370
 22. 43 907
 23. 45 445
 24. 46 979
 25. 48 522
 26. 50 056
 27. 51 597
 28. 53 134
 29. 54 676
 30. 56 209
 31. 58 919
 32. 61 625
 33. 64 327
 34. 67 033
 35. 69 741
 36. 72 446
 37. 75 154
 38. 77 859
 39. 80 564
 40. 82 415
 41. 87 145
 42. 91 017
 43. 94 895
 44. 98 762
 45. 102 641
 46. 106 511
 47. 110 385
 48. 114 259
 49. 118 133
 50. 122 003

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.