Arkitektförsäkringen försäkringsplan och premier

Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. Gäller från och med 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.

Premien beräknas utifrån antal teknisk personal. Siffrorna är i kronor:

 1. 7 044
 2. 9 361
 3. 12 209
 4. 15 527
 5. 18 080
 6. 19 880
 7. 21 671
 8. 23 453
 9. 25 273
 10. 26 521
 11. 30 712
 12. 31 789
 13. 32 442
 14. 34 268
 15. 36 597
 16. 37 835
 17. 39 631
 18. 41 426
 19. 43 200
 20. 44 913
 21. 46 607
 22. 48 298
 23. 49 990
 24. 51 677
 25. 53 374
 26. 55 062
 27. 56 757
 28. 58 447
 29. 60 144
 30. 61 830
 31. 64 811
 32. 67 788
 33. 70 760
 34. 73 736
 35. 76 715
 36. 79 691
 37. 82 669
 38. 85 645
 39. 88 620
 40. 90 657
 41. 95 860
 42. 100 119
 43. 104 385
 44. 108 638
 45. 112 905
 46. 117 162
 47. 121 424
 48. 125 685
 49. 129 946
 50. 134 203

För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30 procent.