Prispressat uppdrag blir lätt en kortvarig glädje

Publicerad: 2023-11-14

Timpriserna i offentliga upphandlingar sjunker katastrofalt, ibland ända ned till 500 kronor. Bottenrekordet ligger nu på 300 kronor för en uppdragsledande arkitekt i Kalix.

Alla lägger låga priser, fast vi vet att det är en affär som inte kommer att gå ihop. Marknaden är ju som den är, och många kämpar för att behålla personal och kompetens och det är klart att det kan kännas motiverat att lägga låga priser för att vara kvar på marknaden. Men samtidigt vet vi att det inte håller. Med de låga priser vi ser just nu är det snarare så att arkitekterna betalar istället för att ta betalt för sina tjänster. Kontoren biter sig i svansen med låga priser.

Sveriges Arkitekters upphandlingsstrateg Katarina O Cofaigh önskar att arkitektföretag som konkurrerar på den offentliga marknaden slutar att lägga för låga priser. Foto: Sören Andersson.

Upphandlarna är också bekymrade

Detta är inte bara ett problem för arkitekterna, också upphandlarna är bekymrade över låga priser. I en nyligen avgjord dom hade kommunen ifrågasatt ett lågt timpris, men domstolen accepterade anbudsgivarens förklaring. Möjligheten att inte ta med låga priser har blivit mindre för upphandlarna.

Glädjen över att få en tilldelning kan bli mycket kort och ni förstör inte bara för er själva, utan för alla andra kollegor också. Det sista vi behöver är en oseriös arkitektmarknad.

Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter

Det finns förstås möjligheter för upphandlande myndigheter att göra utvärderingsmodeller där priset blir mindre avgörande. Jag ser fler och fler intressanta exempel, där man värderar verkshöjden i tidigare projekt, kallar till intervjuer, förhandlar eller frågar efter arkitekternas arbetsmetoder.

Bra att utvärderingsmetoderna utvecklas

Man behöver inte heller värdera lägsta pris som bäst. De med mest marknadsmässiga priser kan ju få högst poäng om man bestämmer sig för att värdera priset så. Det är bra och positivt att utvärderingsmetoderna utvecklas och vi sprider gärna sådana exempel i vårt arbete för att informera om bra sätt att handla upp arkitekttjänster. Vi kommer att intensifiera det arbetet.

Men, jag önskar att alla ni som konkurrerar på den offentliga marknaden har mer is i magen och kanske mer ryggrad så att ni slutar att lägga för låga priser. Det är lätt att räkna ut att minimikostnaden för en arkitekttimme ligger på mellan 780 och 820* kronor. Jag är uppriktigt orolig för att ni inte kommer att klara affärerna. Glädjen över att få en tilldelning kan bli mycket kort och ni förstör inte bara för er själva, utan för alla andra kollegor också. Det sista vi behöver är en oseriös arkitektmarknad.

*Räknat på medellönen för ansvarig arkitekt, 85 procent debiteringsgrad, minimal overheadkostnad (inklusive hyreskostnad som kan variera över landet) och fem procents vinst.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter