Zoom arkitekter

Vi gestaltar både i den stora och lilla skalan, och arbetar med allt från idéskiss till färdig projektering.

Mycket välkomna till oss på Grönegatan i Lund! Just nu arbetar vi med flera spännande projekt. Besök gärna Zoom Arkitekters egen hemsida! www.zoomarkitekter.se

Foto: Erik Wik
Foto: Khoa Nguyen
Foto: Ulla Bärg
jonas@jonaskullman.se