Winroth arkitekter

Vi

Winroth Arkitekter AB är ett Stockholmsbaserat kontor med mångårig erfarenhet från olika typer av projekt. Våra pågående uppdragen rör främst husbyggnad och stadsbyggnad i olika byggskeden. Från idéprojekt och detaljplaner till byggdetaljer för mindre projekt. Vi deltar i dialogskeden med kommuner. Just nu arbetar vi fokuserat med flerbostadshus, villor, ombyggnation av bostäder, renovering av miljonprogram samt vård och omsorgsboenden. Boende för äldre har vi specialkompetens om.

Vi är ett kontor i ständig utveckling. Vi tror på framtiden. Vi värnar om vår arbetsmiljö och om våra anställda. Vi värdesätter öppen och tydlig dialog med våra kunder. Tillsammans skapar vi gedigen och hållbar arkitektur. Vi drivs av en stor passion för materialitet och detaljer, sunt och hållbart arbete och vi njuter av en bit god mat.

Tillsammans

Det är med er vi lyckas. Vårt arbete handlar om att förstå och lyssna in, att föreställa sig och skapa, att förklara och beskriva. Att tillsammans med er få ett projekt att gro, växa och till slut blomma. Det är grunden i den kreativa processen som vi älskar att jobba med. Vi strävar efter att varje projekt skall hitta sin kärna och sin identitet utifrån sina unika förutsättningar. Genom att förstärka idén skapar vi bärkraftiga projekt och fin arkitektur som håller i längden.

 

Välkomna att höra av er till oss!