Wilund arkitekter & antikvarier AB

Wilund arkitekter & antikvarier AB är specialister på kulturmiljövård och restaurering. Vi utför gestaltningsuppdrag, skissförslag, bygglovritningar, till- om- & nybyggnader

Bolaget består av 4 arkitekter och antikvarier. Vi erbjuder projektering, gestaltning, bygglovritningar, till- om- & nybyggnader, energioptimering, restaurering samt antikvariska tjänster som förundersökning, sakkunnig kulturvärden, färgundersökningar, konserveringsprojektering och antikvariska analyser

Våra kunder har objekt med kulturhistoriska värden eller höga krav på gestaltningskvalitet eller anpassning eller ett intresse för traditionell byggnadsteknik. Vi har stor spännvidd i våra projekt och vi rör oss mellan uppdrag där vi försiktigt smyger in varsamma tillägg eller nya funktioner i en kulturhistorisk miljö till samtida och stilren arkitektur.

Vi arbetar oftast med en kontextuell metod, gestaltningen bestäms av sitt sammanhang och av en analys av det aktuella projektets förutsättningar. Detta ger att olika projekt får olika uttryck. Gemensamt för alla projekt är en inlevelse och en kvalitet som är vårt signum.

Våra kunder är förvaltare av kulturhistorisk bebyggelse som Statens fastighetsverk, Svenska kyrkans samfund mfl. Kommuner & länsstyrelser, projektledare, privatpersoner & större fastighetsägare

FIL_1096
Fasadrestaurering Hillska gården Kalmar
Kroknäs
Nybyggnad sommarhus Stockholms skärgård

_BUS4392
Stenkonservering Johannisborgs slottsruin


Lars sommarstuga-SKISS 5 Fasader
Nybyggnad sommarhus, Västervik

_BUS0742
Ruinvård och vård och underhållsplan St Brita kapellruin

ABC_9270
Kök och bad, Heby slott

ABC_9805
Renovering och tillbyggnad villa Resarö

_FIN2169
Restaurering Hedvigkapellet, konservering portaler samt omläggning trädgårdstrappa Hedvig Eleonora kyrka

_FIN9998
Vård och underhållsplan Elghammar

IMG_0738
Konservering 1600-talsportal KV Typhon Gamla stan, Stockholm

_NIK1664
Restaurering/rekonstruktion Sjöpaviljongen Casimirsborg

ABC_2538
Nybyggnad ekonomigård Skänninge kyrkogård

_FIL2486
Restaurering Minnestemplet Rydboholm

DSC_3145
Restaurering växthuset Ericsbergs slott

_FIN4531
Antikvarisk medverkan, loge Uppsala

FIN_4379
Målerikonservering Tuna herrgård

_NIK0316
Ruinvård, Västra Eds kyrkoruin

KV PAGEN 1-A4 Fasad mot norr
Takterrass, KV Pagen Kungsholmen

bASTU
Bastu Stockholms skärgård

FIL_5309
Restaurering uthus, Lunds by

Fredlarna-Plan & fasader A1
Nybyggnad (ersättningshus) fiskestuga på ön Utfredel Stockholms skärgård

DSC_3939
Takterrass, KV Aspen, Östermalm

ABC_9753
Ombyggnad villa Nacka