2. Hus vid Östra Klockstapeln i Nyköping

1801 startade hovpredikanten, riksdagsmannen och kyrkoherden i Alla Helgona Församling Nils Grandelius bygget av ett eget hus vid Nyköpingsån och Östra Kyrkogatan. Huset hade reveterade (timrade och putsade) fasader när vi och arkitektkontoret flyttade in 1982. Det stora huset i den branta sluttningen hade stora skador p g a fuktrörelser i stommen och sättningar i naturstensgrunden mot Östra Kyrkogatan. Vår upprustning av den stora byggnaden startade tidigt. Tak och fasader värmeisolerades, stengrunden fogades, jordfyllda terrasser togs bort och rötskador bilades. Den vita fasaden återskapades med slät träpanel ovan den värmeisolering vi fick plats med. Värmekostnaderna halverades. Vindsvåningen, som blev den bäst isolerade, flyttade vi upp i och blev vår bostad. Steg för steg rustades byggnaden upp, rum för rum. Vatten- och avlopp rustades upp och de massiva bokgolven slipades.

2010 begärde vi och fick pröva möjligheten att i detaljplan dela tomten och göra ett nybygge i ett plan på tomtens högst belägna del mot Stackebergsgatan. Detaljplan upprättades och bygglov för nybyggnaden gavs.

I planärendet bestämdes material och färger, fönstersättning, takformer och taklutningar. Nybyggnadens utseende skulle ansluta till den gamla byggnadens form, material och färg. Mellan Östra Klockstapeln, Grandelius gamla huvudbyggnad och nybyggets långa länga har bägge byggnaderna ett vackert grönt uterum med gräsmattan mellan murarna som golv.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
8. Gård vid Lidsjön
BOSTÄDER

8. Gård vid Lidsjön

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Huset var ursprungligen ett litet torp. På var sida byggdes först ett fristående garage och förråd. Nästa ägare lade på...
9. Gård vid Långhalsen
BOSTÄDER

9. Gård vid Långhalsen

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Några arbeten följer ett mönster. Äldre hus med god sjökontakt köps upp av huvudstadsbor.  Till en början fungerar de som...
10. Mörtsjötorp
INREDNING

10. Mörtsjötorp

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Ett litet torp behövde större och mer användbara utrymmen. Entrén byggdes ut i två våningar och försågs med förvaringsutrymmen, toa, tvätt- och...