9. Gård vid Långhalsen

Några arbeten följer ett mönster. Äldre hus med god sjökontakt köps upp av huvudstadsbor.  Till en början fungerar de som fritidshus. Med tiden förlängs säsongen och snart funderar ägarna på att flytta dit hela året. De tar kontakt med en arkitekt och önskar sig stora utbyggnader med modernare kök, bad och tvättutrymmen. Entréerna och uteplatserna är viktiga och matsalen får ofta fungera som länk till uteplatserna. För att inte förstöra balansen mellan det gamla huset och utbyggnaden får man som arkitekt ofta hålla emot och försöka skapa mindre men effektiva tilläggsvolymer som tar upp det gamla husets färg, skala och formspråk. Det blir många besök på platsen och ordentliga uppmätningar eftersom ritningar ofta saknas och de som finns sällan stämmer.

I arbetet brukar ingå uppgiften att vara kvalitetsansvarig och besiktningsman. Det ger möjlighet att styra projektet när oförutsedda händelser inträffar.

Det här knubbiga huset i två våningar har traditionellt formspråk med brutet tegeltak.  På den stora fastigheten (gården) finns flera gamla byggnader. Till en början önskade beställarna en rejäl utbyggnad för både värdfamilj och gäster. De ritade själva många förslag.  De önskade sig en bättre entré, flera hygienrum, en matsal med utsikt, vindskyddade uteplatser och ett kök med bättre utrustning. Även här är det den vackra sjöutsikten som lockar. På slutet tog jag mig friheten att komma med egna förslag. Det gick att lägga in gästrum i andra byggnader. Mycket ändrades – tekniskt och funktionellt, men formspråket, färgsättningen och materialvalet är traditionellt, för att få huset att hänga ihop. De gamla jordbruksbyggnaderna rustas upp och nya fritidshus har tillkommit invid de gamla byggnaderna. Formspråk, färg och material ansluter till de äldre byggnaderna för att uppnå en god helhetsverkan.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
8. Gård vid Lidsjön
BOSTÄDER

8. Gård vid Lidsjön

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Huset var ursprungligen ett litet torp. På var sida byggdes först ett fristående garage och förråd. Nästa ägare lade på...
10. Mörtsjötorp
INREDNING

10. Mörtsjötorp

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Ett litet torp behövde större och mer användbara utrymmen. Entrén byggdes ut i två våningar och försågs med förvaringsutrymmen, toa, tvätt- och...
12. 1950-talshus nära Stadsfjärden i Trosa
BOSTÄDER

12. 1950-talshus nära Stadsfjärden i Trosa

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Det här blev ett långvarigt projekt. Beställaren var osäker på om han skulle flytta till ett större hus eller behålla...