7. Traditionella hus vid Kråkfjärden

Den ursprungliga byggnaden är gjord efter Erik Dahlbergs typritningar för officersboställen. En länga i vinkel används av en senare generation och gäster. Byggherren var i pensionsåldern och funderade på att flytta dit för gott. Han behövde större utrymmen för boende och förråd. De ursprungliga planerna skulle medföra en ganska omfattande rivning i det gamla huset. Vår arkitektinsats bestod i att göra små ändringar i den ursprungliga huvudbyggnaden, bygga ut en länga mot fjärden och lägga till en fristående flygel så att den norrvända gården fick tre omslutande sidor. Kontrasten mellan den strama gården och den öppna utsikten över fjärden är stor.

Den västra gårdslängan har senare brunnit ned och återuppbyggts med hjälp av försäkringsbolaget. Samtidigt gjordes ombyggnader som gav stora funktionella förbättringar. Nya uthus har också tillkommit, bl a ett garage som försetts med vikdörrar för att inte ändra skalan på garagedörren.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
8. Gård vid Lidsjön
BOSTÄDER

8. Gård vid Lidsjön

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Huset var ursprungligen ett litet torp. På var sida byggdes först ett fristående garage och förråd. Nästa ägare lade på...
9. Gård vid Långhalsen
BOSTÄDER

9. Gård vid Långhalsen

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Några arbeten följer ett mönster. Äldre hus med god sjökontakt köps upp av huvudstadsbor.  Till en början fungerar de som...
10. Mörtsjötorp
INREDNING

10. Mörtsjötorp

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Ett litet torp behövde större och mer användbara utrymmen. Entrén byggdes ut i två våningar och försågs med förvaringsutrymmen, toa, tvätt- och...