15. Vallentuna kyrka

Kontoret har sysslat med ett 20-tal kyrkor som vi gjort vårdplaner för. Vi har också inventerat Södermanlands alla begravningsplatser.

Vallentunas 900-åriga kyrka har landets äldsta kalendarium. Kyrkan hade brister i värme- och ljudisolering, smutsiga och skadade väggar och inredning. Till detta kom behov av bättre användbarhet, tillgänglighet, förvaring och säkerhet, bättre belysning och ljudåtergivning, enklare skötsel och mindre energiåtgång. Kyrkornas kor är svåra att använda på alternativa sätt. Vi gjorde därför altarskrank, altare och dopfunt flyttbara. Dessutom skapades möbler för kyrkliga textilier, ljud- och ljusstyrning, klockringning och belysning. Med enkla medel ville vi ge kyrkan en större helhet i utformning, inredning, materialval, textilier och färgsättning.

Beställare var Vallentuna pastorat, Mathiasgården. Kyrkan ligger vid Kyrkvägen i Vallentuna

 

 

Relaterade projekt

Visa alla projekt
8. Gård vid Lidsjön
BOSTÄDER

8. Gård vid Lidsjön

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Huset var ursprungligen ett litet torp. På var sida byggdes först ett fristående garage och förråd. Nästa ägare lade på...
9. Gård vid Långhalsen
BOSTÄDER

9. Gård vid Långhalsen

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Några arbeten följer ett mönster. Äldre hus med god sjökontakt köps upp av huvudstadsbor.  Till en början fungerar de som...
10. Mörtsjötorp
INREDNING

10. Mörtsjötorp

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Ett litet torp behövde större och mer användbara utrymmen. Entrén byggdes ut i två våningar och försågs med förvaringsutrymmen, toa, tvätt- och...