14. Stor utbyggnad av Idbäcksverket i Nyköping

 

Värmeverket, som ursprungligen var gjort för koleldning, skulle byggas om till kraftvärmeverk för fliseldning och elproduktion.                                                                                              Vi medverkade i offertförfrågan och utformning av turbinbyggnad, pannhus, rökgasreningshus, transportanläggningar, förråd och verkstad med skyddsrum. Vi skulle också bereda plats för en stor värmeväxlare invid fjärrvärmenätet. Värmeverket skulle fungera under hela byggnadstiden. Utbyggnaderna skulle funktionellt och estetiskt ansluta till värmeverket.                        Vi konsulter från tre länder arbetade under tidspress för att skapa en tilltalande anläggning där material och färg även gör de komplicerade processerna tydligare. Byggnadsarbetet drevs som totalentreprenad där de mest ekonomiska väggtyperna valdes.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
8. Gård vid Lidsjön
BOSTÄDER

8. Gård vid Lidsjön

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Huset var ursprungligen ett litet torp. På var sida byggdes först ett fristående garage och förråd. Nästa ägare lade på...
9. Gård vid Långhalsen
BOSTÄDER

9. Gård vid Långhalsen

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Några arbeten följer ett mönster. Äldre hus med god sjökontakt köps upp av huvudstadsbor.  Till en början fungerar de som...
10. Mörtsjötorp
INREDNING

10. Mörtsjötorp

Arkitektkontor: Westerlinds Arkitektkontor
Ett litet torp behövde större och mer användbara utrymmen. Entrén byggdes ut i två våningar och försågs med förvaringsutrymmen, toa, tvätt- och...