Westerlinds Arkitektkontor

Vi SAR-arkitekter, Ann Mari och Gunnar, har tidigare arbetat med stora bostadshus, kontorshus och industribyggnader. I vårt eget kontor har det blivit detaljplaner, några stora industri- och bostadsprojekt men mest små objekt som villor, vandrarhem och kyrkoupprustningar. Vi har även skrivit, fotograferat och illustrerat rapporter och varit juridiska rådgivare i bygg- och planfrågor. För att ge dig ett gott slutresultat arbetar vi med:

  • teknik och hänsyn till miljön
  • husprojektering och inredning
  • innemiljö och utemiljö
  • kulturhistoriska hus med äldre teknik och metoder och material som spar resurser och skyddar vår framtida miljö
  • arkitektarbete och tekniska lösningar för konstruktion, ventilation, el och värme
  • utredning och projektering och praktiskt byggande med kvalitetskontroll (K)
  • många idéer men ekonomisk realism
  • vackra miljöer och god användbarhet även i framtiden

Vi arbetar med datateknik (CAD) för att enkelt ge dig många och detaljerade förslag att välja bland.