Wester+Elsner arkitekter AB

Wester+Elsner arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor, från den känsliga detaljnivån i inredningsprojekt till stora integrerade stadsmiljöer. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg med ett 50-tal medarbetare.

Gemensamt för våra projekt är att de skapas genom kreativa och konstruktiva, nära samarbeten.  Vi arbetar brett, men är också specialiserade inom stadslivsutveckling och kommersiell arkitektur. Ofta komplexa utmaningar som vi hittar lösningar på. Vi är ett av Nordens ledande arkitektföretag inom detta område.

Vår metod utgår från ”varför”, som ger oss svaret på ”hur”. Gestaltningen blir ett svar på de funktioner och behov som finns. Vi tar alltid hänsyn till flöden, mellanrummen och människorna. Det handlar om att skapa förutsättningar för liv, smidiga förflyttningar, positiva möten och naturliga övergångar till omgivande miljöer. Vårt fokus är initialt inte gestaltningen av byggnaderna i sig, utan vilka behov som finns och vilka funktioner de fyller i sitt sammanhang – socialt, praktiskt och estetiskt.

Besök oss på https://www.wester-elsner.se