Unit arkitektur AB

Unit utgår från moderna material och produktionsmetoder i sina projekt.

Unit Arkitektur är ett göteborgsbaserat arkitektkontor som huvudsakligen arbetar med bostäder och stadsplanering. Vi har sedan kontoret grundades 2005 arbetat med bostäder i alla skalor, från enfamiljshus, vindsinredningar och nybyggnad av flerbostadshus till utredningar av hela stadsdelar.

Från att under de första tio åren specialiserat vi oss på tidiga skeden har kontoret alltmer kommit att ägna sig åt projektering och följa projekten ända till att de faktiskt byggs.

Genom att jobba med tidiga skeden – ofta i nära samarbete med utvecklarna – har vi skaffat oss kunskap om affärssidan i projektutveckling, vilket är ett stort stöd i bostadsprojektering.

Vi har fått ett flertal priser och utmärkelser för våra genomförda bostadsprojekt; Unit blev utvalt att representera Norden i 2016 års venedigbiennal.

Sedan 2015 har vi ställt om till att projektera i BIM med ArchiCad.